УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

2021.01(37)

Автор: sveta on . Posted in 2021

Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки" № 1 (37) 2021
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 8 від 25.02.2021);
  • підписано до друку 12.03.2021.  ТИТУЛ
DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2021(37)


З М І С Т

РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕРЕЖКО Н., ЗОЛОТАРЬОВА О.
Вплив пандемії СOVID-19 на світовий ринок елітних товарів
4
АНДРІЄВСЬКА Л., ГЛУШКОВА Т., КОЛОМІЄЦЬ Т.
Світовий ринок смартфонів

 
19
КІБЕРБЕЗПЕКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
БІЛЯВСЬКА Ю., МИКИТЕНКО Н., ШЕСТАК Я.
Кібербезпека та захист інформації під час пандемії COVID-19

 
34
ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ
П’ЯТНИЦЬКА Г., ГРИГОРЕНКО О., ТАРАСЮК М.
Вендингова торгівля: типізація, переваги та ризики
47
МОЛЧАНОВА Е., КОВТОНЮК К.
Мобільна телефонія в диджитал-епоху
62
БОВШ Л., РАСУЛОВА А., ОХРІМЕНКО А.
Геокарта клієнтського середовища ресторану: наукове обґрунтування

 
76
РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
AVANESOVA I.
Financial services market assets in Ukraine

 
86
УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРІВ
OSYKA V., KOMAKHA O., KOMAKHA V.
Waterproof paper packaging materials: comprehensive quality assessment
97
БОЖКО Т., ЗАГРІВАЯ І., БОЛІЛА Н.
Товарознавча оцінка засобів жіночої гігієни

 
106
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
СИДОРЕНКО О., ПЕТРОВА О., ДОНЧЕВСЬКА Р.
Біологічна цінність порошку з креветки Palaemon adspersus
115