УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

2021.02(38)

Автор: sveta on . Posted in 2021

Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки" № 2 (38) 2021
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 12 від 27.05.2021);
  • підписано до друку 15.06.2021.  ТИТУЛ
DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2021(38)


З М І С Т
 
РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОЛЮГА В., ЗОЛОТАРЬОВА О., КОМАХА О.
Ринок цементу в Україні
4
 
БОНДАРЄВА А., ЖАЛДАК М., МОКРОУСОВА О.
Україна на світовому ринку шкіряних матеріалів
16
 
ЮДІНА Т., СЕРЕНКО А.
Формування вітчизняного ринку безлактозних і низьколактозних молочних продуктів
33
 
БУДЗЯК В., БУДЗЯК О.
Імпортозаміщення сільськогосподарської продукції на ринку України

 
44

 
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ
РОМАНЕНКО Р., РАСУЛОВ Р., РОМАНЕНКО О.
Метод експрес-діагностики рибних напівфабрикатів

 
53

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ANTIUSHKO D.
The elements composition of gerodietetic product for enteral nutrition
63
 
АДАМЧУК Л., СУХЕНКО В., ТИСЕВИЧ Є.
Якість перги: ботанічна ідентифікація та технологія виробництва

 
70

 
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
МЕДВЕДЄВА А., АНТОНЮК І., ГРАБОВСЬКА О.
Технологія аглютенових пряників з борошна кунжутного
85
 
КРАВЧЕНКО М., РОМАНОВСЬКА О., МАРУСЯК Т.
Реологічні властивості бісквітного тіста з борошном зі спельти
94