УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

СВІТОВИЙ РИНОК ПШЕНИЦІ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ

Автор: sveta on . Posted in 2022_01(41)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Антюшко Д., Шаповалова Н., Гончар Ю. Світовий ринок пшениці: виклики воєнного часу. Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки". 2022. № 1(41). С.4-18.https://doi.org/10.31617/2.2022(41)01

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.13:664.68]:351.746.1    
JEL Classification: L66, N50, O13, Q17   DOI: https://doi.org/10.31617/2.2022(41)01

Дмитро АНТЮШКО
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4135-6439
 
к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Наталія ШАПОВАЛОВА
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-9143-8600
  к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Юлія ГОНЧАР
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-8087-0641
  доктор філософії (Виробництво та технології), ст. викладач кафедри технології
та організації ресторанного господарства
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

СВІТОВИЙ РИНОК ПШЕНИЦІ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ

Вступ. Вирощування зерна, зокрема пше­ниці, має давні традиції, є широко розви­не­ним і важливим для забезпечення добробуту населення, задоволення продовольчих потреб, створення робочих місць, одержання фінансового прибутку, у т. ч. внаслідок експорт­них операцій. Особливу загрозу для забезпе­чення продовольчої безпеки на глобальному рівні становить війна, розпочата РФ на тери­торії України, яка традиційно є постачаль­ником пшениці для багатьох держав.
Проблема. З огляду на значний запла­но­ваний обсяг експорту продовольчої пше­ниці, високий попит на неї на внутрішньому ринку, цінову різницю у порівнянні з фураж­ною, не­рівномірність якості через погодні умови віро­гідним є підвищення цін на про­дукти її пере­робки на національному рівні, зниження їхньої споживної якості. Війсь­кова агресія РФ, бойові дії, що ведуться на знач­ній території України, ставлять під загрозу посівну кампанію 2022 р. і, як результат, про­довольчу безпеку.
Мета статті – комплексний аналіз стану світового ринку зерна пшениці та визна­чення основних тенденцій і перспектив його подальшого розвитку, зокрема в умовах воєн­них дій в Україні.
Методи. Застосовано загальнонаукові мето­ди аналізу та синтезу, порівняння, виокрем­лення, узагальнення й результуючої систе­матизації дослідженого матеріалу.
Результати дослідження. Досліджено ди­на­міку та структуру виробництва зернових культур, на основі чого встановлено, що пше­ниця є однією з найбільш поширених серед них. Визначено основні держави-експортери та імпортери на світовому ринку, проана­лізо­вано головні тенденції розвитку. У 2022/2023 МР внаслідок бойових дій в Україні забез­печення потреб багатьох країн, що імпор­тують пше­ницю, опинилося під суттєвою загро­зою та потребує пошуку додаткових поста­чальників цієї культури. Проведено аналіз її урожайності в Україні впродовж 5 останніх років, визначено області – лідери з вироб­ництва у поточному маркетинговому році.Черезвійну в Україні прогнозується зни­ження врожаю пшениці.
Висновки. Основними тенденціями роз­витку світового ринку пшениці є зміна біль­шості міжнародних транспортних сполучень її постачання, підвищення попиту на цю куль­туру в порівнянні з готовим борошном, вве­дення багатьма державами торговельних квот на неї. Вітчизняний урожай пшениці у 2021/ 2022 МР став рекордним (32.8 млн т).
Незважаючи на своєчасний початок посів­ної кампанії зернових у 2022 р., через бойові дії у багатьох регіонах України прогно­зується зниження обсягу майбутнього врожаю. Для забезпечення внутрішніх національних потреб обґрунтованим є подальше встанов­лення експортних обмежень на пшеницю.
Ключові слова: зернові культури, пше­ниця, світовий і вітчизняний ринок, експорт, імпорт, борошно, експортні обмеження.

REFERENCES

 1. Top Wheat Producing Countries. worldatlas.com. https://www.worldatlas.com/articles/top-wheat-producing-countries. html [in English].
 2. TOP-10 stran-proizvoditelej pshenicy v 2020/21 MG. latifundist.com. https://latifundist.com/ rating/top-10-stran-proizvoditelej-pshenitsy-v-202021-mg [in Russian].
 3. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny № 1379 vid 05.12.2007, zi zminamy ta dopovnennjamy, "Dejaki pytannja prodovol’choi’ bezpeky" [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1379 of 05.12.2007, asamended, "Some issues of food security"]. zakon.rada.gov.uahttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 4. Minagropolityky pidpysalo z uchasnykamy zernovogo rynku dodatok do Memo­randumu pro vzajemorozuminnja [Ministry of Agrarian Policy has signed the  appen­dxtoMemorandumofMutualUnderstandingwithgrainmarketparticipants]. minagro.gov.ua. https://minagro.gov.ua/ua/news/minagropolitiki-pidpisalo-z-uchasnikami-zernovogo-rinku-dodatok-do-memorandumu-pro-vzayemorozuminnya-na-20212022-marketingovij-rik[in Ukrainian].
 5. Golodu ne bude. Ukrai’na povnistju zabezpechena pshenyceju – Minagropolityky [Therewillbenofamine. Ukraine is fully supplied with wheat –Ministry of Agrarian Policy]. thepage.ua. https://thepage.ua/ua/news/ukrayina-povnistyu-zabezpechena-psheniceyu[in Ukrainian].
 6. Boroshnomely ta hlibopekari pojasnyly prychynu vidmovy uzgodzhuvaty zernovyj memorandum [Flour millers and bakers have explained the reason for refusing to agree on a grain memorandum].agravery.com.https://agravery.com/uk/posts/show/ borosnomeli-ta-hlibopekari-poasnili-pricinu-vidmovi-uzgodzuvati-zernovij-memorandum[in Ukrainian].
 7. Golova profil’noi’ asociacii’ rozpoviv pro golovni trendy v boroshnomel’nij galuzi [The head of the profile association told about the main trends in the flour milling industry]. investory.news. https://investory.news/golova-profilnoi-asociacii-rozpoviv-pro-golovni-trendi-v-boroshnomelnij-galuzi[in Ukrainian].
 8. Gutiérrez-Moya, E., Adenso-Díaz, B., & Lozano, S. (2021). Analysis and vulne­rabi­lity of the international wheat trade network. Food Security,13,113-128 [in English].
 9. Patterson W. WASDE update: Wheat market continues to tighten. ing.com. https://think.ing.com/articles/wasde-update-wheat-market-continues-to-tighten[in English].
 10. Enghiad, A., Ufer, D., Countryman, A., & Thilmany, D. (2017). An overview of global wheat market fundamentals in an era of climate concerns. International Journal of Agronomy, 19, 1-15 [in English].
 11. Svanidze, M., & Duric, I. (2021). Global wheat market dynamics: what is the role of the EU and the black sea wheat exporters? Agriculture,11(8), 799 [in English].
 12. Svanidze,M., Götz,L., Djuric,I., & Glauben,T. (2019). Food security and the functioning of wheat markets in Eurasia: a comparative price transmission analysis for the countries of Central Asia and the South Caucasus. Food Security, 13, 733-752 [in English].
 13. Cheremisina, S. G. (2021). Rynok zernovyh kul’tur v Ukrai’ni: analiz suchasnogo stanu ta perspektyvy rozvytku [Grain market in Ukraine: analysis of the current state and development prospects]. Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex,2, 48-58 [in Ukrainian].
 14. Il’chuk, M. M., Konoval, I. A., Baranovs’ka, O. D., & Jevtushenko, V. D. (2019). Rozvytok rynku zerna v Ukrai’ni ta jogo stabilizacija [Development of the grain market in Ukraine and its stabilization]. Ekonomika APK – Economics of agro-indust­rial complex, 4, 29-38 [in Ukrainian].
 15. Mesel’-Veseljak, V. Ja. (2018). Vyrobnyctvo zernovyh kul’tur v Ukrai’ni: potencijni mozhlyvosti [Grain crops production in Ukraine: potential opportunities]. Ekonomika APK –Economics of agro-industrial complex,5, 5-14 [in Ukrainian].
 16. Lagodijenko, V. V., Bogdanov, O. O., & Lagodijenko, V. V. (2019). Misce ta rol’ Ukrai’ny na svitovomu rynku pshenyci [Ukraine’s place and role in the world wheat market]. Ukrai’ns’kyj zhurnal prykladnoi’ ekonomiky – Ukrainian Journal of Applied Economics, 3, 297-308 [in Ukrainian].
 17. Galunec’, N. (2019). Misce ukrai’ns’kogo agroeksportu na svitovomu prodo­vol’chomu rynku [The place of Ukrainian agro-export on the world food market]. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. (Vol. 5), 4, 79-94 [in Ukrainian].
 18. Pulses are key to food security, healthy diets and sustainable agri-food systems, says FAO.  fao.orghttps://www.fao.org/news/story/en/item/1373920/icode [in English].
 19. Grain Market Report. International Grains Council. https://www.igc.int/en/gmr_summary.aspx [in English].
 20. Cereals market situation. europa.eu. https://circabc.europa.eu/sd/a/98826879-f6a2-4931-b2fc-4780ee466338/cereals-market-situation.pdf [in English].
 21. USDA scales down global wheat output, ending stocks projection for 2021-22. S & P global.https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/ 101221-usda-scales-down-global-wheat-output-ending-stocks-projection-for-2021-22 [in English].
 22. IGC put world grain production record high in 2021/22. latifundist.com. https://latifundist.com/en/novosti/54471-eksperty-igc-prognoziruyut-mirovoj-urozhaj-zerna-na-rekordnom-urovne-v-202122-mg [in English].
 23. FAO Cereal Supply and Demand Brief. fao.org. https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en [in English].
 24. Іndia to see record wheat harvest in 2021-22 amid higher export prospects. S & P global. https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/ 021121-india-to-see-record-wheat-harvest-in-2021-22-amid-higher-export-prospects [in English].
 25. Z pochatku 2021/2022 MR Ukrai’na eksportuvala blyz’ko 29,4 mln. ton zerna [Since the beginning of the 2021/2022 MY, Ukraine has exported about 29.4 million tons of grain]. minagro.gov.ua.https://minagro.gov.ua/ua/news/z-pochatku-20212022-mr-ukrayina-eksportuvala-blizko-294-mln-tonn-zerna [in Ukrainian].
 26. Commodities 2022: Asian wheat buyers in a pickle on Australian quality downgrades. S & P global.https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/ 122021-commodities-2022-asian-wheat-buyers-in-a-pickle-on-australian-quality-downgrades [in English].
 27. Here is Why Turkey and Iran Grain Imports Surged in August 2021. AgFlow.https://www.agflow.com/agricultural-markets/here-is-why-turkey-and-iran-grain-imports-surged-in-august-2021 [in English].
 28. Svitovyj rynok zernovyh kul’tur v 2021/22 MR: v ochikuvanni vysokoi’ konkurencii’ – Platts [World grain market in 2021/22 MY: in anticipation of high competition - Platts]. APK Inform. https://www.apk-inform.com/uk/exclusive/opinion/1520730 [in Ukrainian].
 29. WHEAT MARKET – GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORE­CASTS (2021 – 2026). Mordor Intelligence. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-wheat-market-growth-and-trends [in English].
 30. Azerbaijan extends subsidies to flour producers and wheat VAT exemption.  fao.org. https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/en/c/1460300 [in English].
 31. Grain export restrictions taking toll. world-grain.com. https://www.world-grain.com/articles/15108-grain-export-restrictions-taking-toll [in English].
 32. Derzhavna sluzhba statystyky [State Statistics Service].http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 33. 106 mln tonn: V Ukrai’ni zibrano rekordnyj vrozhaj zernovyh, zernobobovyh ta olij­nyh kul’tur, – Roman Leshhenko [106 milliontons: Record harvest of grain, legumesandoilseeds has been harvested in Ukraine, –RomanLeshchenko]. minagro.gov.ua.https://minagro.gov.ua/ua/news/106-mln-tonn-v-ukrayini-zibrano-rekordnij-vrozhaj-zernovih-zernobobovih-ta-olijnih-kultur-roman-leshchenko [in Ukrainian].
 34. Ukrai’na zibrala rekordnyj urozhaj zernovyh, zernobobovyh ta olijnyh kul’tur – ministr agropolityky [Ukraine has harvested a record harvest of grain –legumes and oilseeds - Minister of Agrarian Policy]. INTERFAX-Ukrai’na –  INTERFAX-Ukrainehttps://ua.interfax.com.ua/news/economic/787442.html [in Ukrainian].
 35. Dynamika zboru pshenyci v Ukrai’ni za ostanni 10 rokiv – grafika [Dynamics of wheat harvest in Ukraine for the last 10 years – graph]. AgroPolit.com. https://agropolit.com/news/19377-dinamika-zboru-pshenitsi-v-ukrayini-za-ostanni-10-rokiv--grafika [in Ukrainian].
 36. Valovyj zbir zerna v Ukrai’ni perevyshhyv 84 mln tonn [Gross grain harvest in Ukraine exceeded 84 million tons]. APK Inform. https://www.apk-inform.com/uk/harvest/1523945 [in Ukrainian].
 37. Boroshnomely proty eksporteriv zerna: hto komu ne daje spekty hliba [Flour millers against grain exporters: who does not give the possibility to somebody to bake bread]. AgroPolit.com. https://agropolit.com/spetsproekty/943-boroshnomeli-proti-eksporteriv-zerna-hto-komu-ne-daye-spekti-hliba [in Ukrainian].
 38. Antjushko, D. (2017). Osoblyvosti standartyzacii’ v Ukrai’ni ta sviti zerna pshenyci [Features of standardization of wheat grain in Ukraine and the world]. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal "Tovary i rynky" – International Scientific and Practical Journal "Commodities and Markets", 1(23), 90-101 [in Ukrainian].
 39. Vrozhaj onlajn 2021 [Harvest online 2021]. latifundist.com. https://latifundist.com/ urozhaj-online-2021 [in Ukrainian].
 40. V potochnomu sezoni u sviti ochikujet’sja zbil’shennja obsjagiv torgivli boroshnom – ekspert [In the current season, the world is expected to increase the volume of trade in flour – expert]. Agravery. https://agravery.com/uk/posts/show/v-potocnomu-sezoni-u-sviti-ocikuetsa-zbilsenna-obsagiv-torgivli-borosnom-ekspert [in Ukrainian].