УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ХАЛЯЛЬНІ ТА КОШЕРНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ: ВИРОБНИЦТВО І СЕРТИФІКАЦІЯ

Автор: sveta on . Posted in 2022_01(41)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Кійко В., Янчик М., Божко А. Халяльні та кошерні харчові продукти: виробництво і сертифікація. Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки". 2022. № 1 (41). S. 30-45. https://doi.org/10.31617/2.2022(41)03

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 664:[658.8:006.015.2    
JEL Classification: D40, Q10, Q17   DOI: https://doi.org/10.31617/2.2022(41)03

Вікторія КІЙКО
victoriya_kiyko@ukr.net
ORCID: 0000-0002-1078-5863
 
к. т. н., доцент, доцент кафедри експертизи харчових продуктів
Національного університету харчових технологій
вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01033, Україна
     
Марія ЯНЧИК
mariia_ianchyk@ukr.net
ORCID: 0000-0003-3675-6611
  к. т. н., доцент, доцент кафедри експертизи харчових продуктів
Національного університету харчових технологій
вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01033, Україна
     
Анастасія БОЖКО
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-5267-2023
  бакалавр зі спеціальності "Харчові технології"
Національного університету харчових технологій
вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01033, Україна

ХАЛЯЛЬНІ ТА КОШЕРНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ: ВИРОБНИЦТВО І СЕРТИФІКАЦІЯ

Вступ. Розвиток ринку кошерних і ха­ляльних продуктів представляє інтерес для виробників як всередині країни, так і гло­бально. Споживачами такої продукції є не лише ті, хто дотримується постулатів Тори чи Законів шаріату, а й представники інших конфесій, для яких знак "кошер" чи "халяль" символізує вищу якість та безпечність.
Проблема. Вимоги до продукції халяль та кошер не встановлені на єдиному між­народному рівні. Тому висвітлення й аналіз особливостей виробництва і сертифікації ха­ляльних та кошерних харчових продуктів, а також аналіз і систематизація нормативної бази, яка регулює ці питання, є актуальними для виробників та інших зацікавлених сторін.
Мета статті–систематизація норма­тивно-правових вимог до виробництва та сертифі­кації харчової продукції халяль і кошер для підвищення експортного потенціалу вітчиз­няних виробників та зміцнення їхніх конку­рентних позицій на зовнішніх ринках.
Методи. Під час дослідження проведено опрацювання наукових публікацій та озна­йом­лення зі статистичною інформацією.
Результати дослідження. Розглянуто стан­дарти халяль регіонального (затверджені Ін­ститутом стандартів і метрології ісламських країн, чинні в регіоні Євразійського союзу та Перської затоки) та міжнародного рівнів (національні стандарти ОАЕ, Малайзії, Індо­незії та "Кодекс Аліментаріус"). Охаракте­ри­зовано алгоритми халяльної та кошерної сертифікації в Україні. Наведено перелік сер­тифікованих операторів ринку згідно з вимо­гами халяль і кошер.
Висновки. Попит на кошерні та халяльні продукти демонструє динаміку зростання та формується незалежно від віросповідання і національності споживачів, оскільки сучасні покупці переконані, що така продукція більш якісна та корисна. Сертифікація відкриває для виробників нові можливості та надає низку переваг. Передусім такий сертифікат – це гарантія високої якості, можливість роз­ширення ринку збуту та визнання на між­народному рівні, відповідність новому мод­ному тренду і здоровому харчуванню.
Ключові слова: халяль, кошер, сер­тифікація, вимоги законодавства.

REFERENCES

 1. Peredrij, O. I. (2017). Osoblyvosti sertyfikacii’ produktiv harchuvannja vidpovidno do standartiv "haljal’" [Features of certification of foodstuffs according to "halal" stan­dards]. Tovaroznavchyj visnyk – Commodity Bulletin. (Issue 10), (pp. 137-143) [in Ukrainian].
 2. Kosherno est’: kto delit rynok ob#emom v 20 mlrd grn Kosherno est’: kto delit rynok ob#emom v 20 mlrd grn [Kosher to eat: who shares the market in the amount of 20 billion UAH]. delo.ua. https://delo.ua/business/kosherno-est-kto-delit-rynok-obemom-v-20-mlrd-351226 [in Ukrainian].
 3. Andreeva, L. V., Amerhanov, I. M., & Al’hamova, G. K. (2013). Sravnitel’nyj analiz produktov pitanija standartov haljal’ i kosher [Comparative analysis of halal and kosher food products]. Tehnologija pererabotki i produkty pitanija – Processing tech­nology and food products, 71, 28-33 [in Russian].
 4. Sultanov, S. Z., Nigmatullin, A. T., Satuev, B. B., Lebedeva, A. V., Milutka, A. S., & Kurbatova, A. I. (2021). Analiz trebovanij, pred#javljaemyh k produkcii haljal’ pri ee jeksporte v Turciju i OAJe [Analysis of the requirements for halal products when exporting to Turkey and the UAE]. Vestn. Ros. Un-ta druzhby narodov. Serija: jeko­logija i bezopasnost’ zhiznedejatel’nosti – Bul. of Rus. University of Friendship of Peoples. Series: ecology and life safety. Vol. 29, 1. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47311964 [in Russian].
 5. Suchasni globalizacijni procesy v haljal’-industrii’ jak chynnyk rozvytku mizhnarod­nogo haljal’-turyzmu [Modern globalization processes in the halal industry as a factor in the development of international halal tourism]. (2018). Visnyk Kyi’vs’kogo universytetu kul’tury i mystectv. Serija: Turyzm – Bulletin of the Kyiv University of Culture and Arts. Series: Tourism1. http://tourism.knukim.edu.ua/article/view/150236 [in Ukrainian].
 6. Burka, A., Gontar, V., Kyshhuk, O., Kostomaha, V., Pankratov, A., Polishhuk, R. et al. Praktychnyj dovidnyk eksportera m’jasnoi’ produkcii’ [A practical guide for meat exporters]. FOOD. https://u-food.org/uk/post/prakticnij-dovidnik-eksportera-molocnoi-produkcii [in Ukrainian].
 7. Centr Doslidzhen’ ta Sertyfikacii’ haljal’ Al’raid [Halal Alraid Research and Certi­fication Center].http://halal.org.ua/ua [in Ukrainian].
 8. Islams’kyj forum [Islamic Forum].https://asar-forum.com/viewtopic.php?t=20669 [in Ukrainian].
 9. Ukrai’ns’ka asociacija haljal’noi’ industrii’ "Ukrhaljal’" [Ukrainian Association of Halal Industry "Ukrhalal"].https://ukrhalal.org/ua [in Ukrainian].
 10. Centr audytu ta kontrolju haljal’ [Halal Audit and Control Center].https://pro-halal.ru/mezhdunarodnye-standarty-kachestva-khalyal [in Ukrainian].
 11. Mezhdunarodnye standarty kachestva haljal’ [International Halal Quality Standards].https://pro-halal.ru/mezhdunarodnye-standarty-kachestva-khalyal [in Russian].
 12. Uršulin-Trstenjak, N., Dugonjić, A., Levanić, D., Šušnić, S., & Šušnić, V. (2015). The specifics of Halal standard-HRN BAS 1049:2010. Journal of Hygienic Engineering and Design. (Vol. 12), (pp. 66-70), (Ref. 8). https://keypublishing.org/jhed/wp-content/uploads/2020/07/06.-Natalija-Uršulin-Trstenjak.pdf [in English].
 13. Kijko, V., & Bozhko, A. (2021). Sertyfikacija produkcii’ Halal v Ukrai’ni [Certi­fication of Halal products in Ukraine]. Naukovi zdobutky molodi – vyrishennju prob­lem harchuvannja ljudstva u XXI stolitti –Scientific achievements of young people - solving the problems of human nutrition in the XXI century: Proceedings of the 87 International Scientific Conference of Young Scientists, Postgraduates and Stu­dents. (Part 1), (p. 96). Kyi’v: NUHT [in Ukrainian].
 14. Centr sertyfikacii’ HALAL GLOBAL UKRAINE [HALAL GLOBAL UKRAINE certify­cation center].http://www.halalglobal.in.ua [in Ukrainian].
 15. Sertyfikat HALAL [HALAL certificate]. https://certificant.org/sertifikat-halal-i-xalyalnye-produkty [in Ukrainian].
 16. TOP-5 pokupciv ukrai’ns’koi’ haljal’noi’ kurjatyny [TOP-5 buyers of Ukrainian halalchicken]. marketing-ua. https://www.marketing-ua.com/top-5-pokuptsiv-ukrayinskoyi-halyalnoyi-kuryatini [in Ukrainian].
 17. Ukrai’ns’kyj komitet z kashrutu [Ukrainian Kashrut Committee].http://kosher.org.ua/ua/kashrut [in Ukrainian].
 18. Agentstvo koshernoj sertifikacii [Kosher certification agency].http://kosher.org.ua/sertifikatsiya [in Russian].
 19. Kijko, V., & Bozhko, A. (2021). Sertyfikacija produkcii’ Kosher v Ukrai’ni [Certi­fication of Kosher products in Ukraine]. Naukovi zdobutky molodi – vyrishennju problem harchuvannja ljudstva u XXI stolitti – Scientific achievements of young people solving the problems of human nutrition in the XXI century:Proceedings of the 87 International Scientific Conference of Young Scientists, Postgraduates and Students. (Part 1), (p. 104). Kyi’v: NUHT [in Ukrainian].
 20. Muslim Consumer: Is This product Halal? (2020). Ruei Yee. Blockchain, Business, Technology, Track and Trace. LUX TAG. https://www.luxtag.io/blog/muslim-consumer-is-this-product-halal [in English].
 21. Guidelines for business on Halal food product assurance in Indonesia. (2020). Flanders. https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/20.05.04%20Halal%20Guidelines%20%28Revised%20Final%20Draft%29.pdf [in English].
 22. Shahabuddin, A. S. M., Sukor, M. E. A., & Hashim, N. H. (2020). Product-centrichalal business: a critique from an Islamic perspective. Journal of Islamic Marketing. Vol. 11, 6, 1707-1724 [in English].