УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ: ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ SARS-CoV-2

Автор: sveta on . Posted in 2022_01(41)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Ус. А., Мисюк В. Торговельні мережі України: вплив пандемії SARS-CoV-2. Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки". 2022. № 1 (41). C. 46-55.https://doi.org/10.31617/2.2022(41)04

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.372.81(447):616-036.21    
JEL Classification: F19, L25, L81   DOI: https://doi.org/10.31617/2.2022(41)04

Алла УС
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-1462-7694
 
аспірант кафедри фінансового аналізу та аудиту
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Вікторія МИСЮК
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-8931-7335
  к. е. н., старший викладач кафедри фінансового аналізу та аудиту
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ: ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ SARS-CoV-2

Вступ. Активні трансформаційні процеси потребують дієвих заходів для усунення нега­тивних наслідків, що спричинені пандемією SARS-CoV-2.
Проблема. Оскільки торгівля постає од­ним із важливих чинників оцінки рівня життя суспільства, реакція торговельних мереж на кризові явища, виявлення основних напрямів діяльності та перспектив подальшого роз­витку потребують додаткового дослідження.
Метою статтіє аналіз реакції торго­вель­них мереж на вплив карантинних заходів і напрями їхнього подальшого розвитку в умо­вах кризових явищ в Україні та світі.
Методи. Під час дослідження викорис­тані методи порівняння, групування, узагаль­нення, статистичні методи оцінки та систе­матизація.
Результати дослідження. Торговельні ме­ре­жі значною мірою зазнали впливу нас­лідків пандемії, проте їхня діяльність утри­малася на належному рівні завдяки реалізації товарів першої необхідності. Для подальшого розвитку серед іншого активно впроваджую­ться різні види онлайн-сервісів та платформ, які приваблюють споживачів. Внаслідок цього всі групи торговельних мереж у 2020 р. збільшили кількість торгових точок та обсяги продажів, а також визначили перспективи розвитку.
Висновки. Торговельні мережі, як один із важливих індикаторів життя населення, в умовах кризових явищ продовжують розви­ватися. З огляду на карантинні заходи вони були змушені пристосовуватися до нових умов і впроваджувати нові сервіси та плат­форми для забезпечення потреб споживачів і бізнесу, що дало змогу збільшити обсяги продажів. Аналізуючи основні показники, слід зауважити, що торговельні мережі продов­жать розвиватися, хоча темпи розвитку будуть повільніші, ніж у попередні роки.
Ключові слова: торговельна мережа, розвиток, аналіз, товарообіг, коронакриза.

REFERENCES

 1. Nazarova, K. O., & Us, A. O. (2020). Analiz ta ocinka vplyvu naslidkiv koronavirusu SARS-COV-2 na rozvytok torgovel’nyh merezh [Analysis and assessment of the impact of coronavirus SARS-COV-2 on the development of trade networks]. Efektyvna ekonomika –Efficient economy, 7. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8038 [in Ukrainian].
 2. Dolbnjeva, D. V. (2020). Vplyv COVID-19 na ekonomiku krai’n svitu [The impact of COVID-19 on the economies of the world]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy,1, 20-26 [in Ukrainian].
 3. Fedyk, M. V. (2021). Makroekonomichni naslidky vplyvu pandemii’ COVID-19 na svitovu ekonomiku [Macroeconomic consequences of the impact of the COVID-19 pandemic on the world economy]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state,7, 40-46 [in Ukrainian].
 4. Zalizko, V. D., Novak, Dariush Vojceh, Kuhta, P. V., & Mykula, R. V. (2020). Vplyv COVID-19 na innovacijnyj rozvytok ekonomiky Ukrai’ny ta Pol’shhi: suchasnyj stan i perspektyvy [The impact of COVID-19 on the innovative development of the economy of Ukraine and Poland: current status and prospects]. Biznes Inform – Business Inform,4, 79-87 [in Ukrainian].
 5. Krasota, O. V., & Jarovoj, A. V. (2021). Vidnovlennja makroekonomichnoi’ sta­bil’nosti v umovah pandemii’ COVID-19 [Restoration of macroeconomic stability in the context of the COVID-19 pandemic]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy,1. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8522 [in Ukrainian].
 6. Cygan, R. M., & Solodkov, D. Je. (2021). Negatyvni chynnyky vplyvu kryzy, spry­chynenoju pandemijeju COVID-19, na malyj i serednij biznes [Negative factors affec­ting the crisis caused by the COVID-19 pandemic on small and medium-sized businesses]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8524 [in Ukrainian].
 7. Kondratenko, A. I., Babmindra, D. I., & Slobodjanyk, I. M. (2021). Tendencii’ rozvytku zovnishn’oi’ torgivli tovaramy Ukrai’ny v konteksti pandemii’ COVID-19 [Trends in the development of foreign trade in Ukrainian goods in the context of the COVID-19 pandemic]. Biznes Inform – Business Inform, 4,30-36 [in Ukrainian].
 8. Fedulova, I., & Dzhulaj, M. (2020). Ekonomichni naslidky pandemii’ COVID-19 dlja pidpryjemstv Ukrai’ny [Economic consequences of the COVID-19 pandemic for Ukrainian enterprises]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu – Herald of the Kyiv National University of Trade and Economics, 4,74-91 [in Ukrainian].
 9. Stecenko, V., & Berezova, Ju. (2020). Korporatyvna social’na vidpovidal’nist’ pid­pryjemstv v umovah pandemii’ [Corporate social responsibility of enterprises in a pandemic]. Galyc’kyj ekonomichnyj visnyk Galician Economic Bulletin2(63), 243-250 [in Ukrainian].
 10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny [State Statistics Service of Ukraine]http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/spr.htm [in Ukrainian].
 11. Ekonomika karantynu [Quarantine economy]. Rejtyng (biznes v oficijnyh cyfrah) – Rating (business in official figures)https://q.rating.zone [in Ukrainian].
 12. Kak rabotaet usluga click and collect u krupnejshih ukrainskih ritejlerov [How the click and collect service works for the largest Ukrainian retailers]. Retailers. https://retailers.ua/news/menedjment/11011-kak-rabotaet-usluga-click-and-collect-u-krupneyshih-ukrainskih-riteylerov [in Russian].
 13. Samostijne skanuvannja jak chastyna Customerexperience[Self-scanning as part of the Customer experience]. https://systemgroup.com.ua/uk/samostiyne-skanuvannya-yak-chastyna-customer-experience [in Ukrainian].
 14. Euromonitor Internationalhttp://www.euromonitor.com [in English].