УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕКЛАМНОГО КОНТЕНТУ В РИТЕЙЛІ

Автор: sveta on . Posted in 2022_01(41)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Рижаков Є., Мельникович О. Класифікація рекламного контенту в ритейлі. Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки". 2022. № 1 (41). С. 56-68. https://doi.org/10.31617/2.2022(41)05

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 007:659.118    
JEL Classification M37   DOI: https://doi.org/10.31617/2.2022(41)05

Євген РИЖАКОВ
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-1017-1586
 
аспірант кафедри маркетингу
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Олена МЕЛЬНИКОВИЧ
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-8531-8509
  д. е. н., професор, професор кафедри журналістики та реклами
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕКЛАМНОГО КОНТЕНТУ В РИТЕЙЛІ

Вступ. У роздрібній торгівлі рекламний аудіоконтент посідає одне з найважливіших місць серед засобів маркетингових комуні­кацій, допомагаючи споживачам дізнатися про продавця, асортимент і характерис­тики товарів, знижки, акції та інші пропозиції під­приємства, рекламодавці ж забезпечують кращу взаємодію з клієнтами, підтримуючи лояль­ність постійних покупців і розши­рюючи їхнє коло завдяки потенційним.
Проблема. Існує велика кількість різно­видів розміщення рекламного аудіоконтенту та просування товарів підприємств роз­дріб­ної торгівлі серед потенційних та наяв­них спо­живачів, але немає єдиної класифі­кації, яка б узагальнювала всі види реклам­ного аудіо­кон­тенту. Така класифікація є ко­рис­ною не тільки з наукової, але й з прак­тичної точки зору.
Метоюстатті є визначення сутності рек­ламного аудіоконтенту, розроблення його кла­си­фікації й аналіз перспектив його розвитку.
Методи. Застосовано методи аналізу та синтезу, логічного узагальнення, групу­вання і порівняння.
Результати дослідження. Результатом дослі­дження є запропоновані визначення та класифікація рекламного аудіоконтенту, що відповідає сучасним реаліям. Класифікація рекламного аудіоконтенту дає змогу під­при­ємствам роздрібної торгівлі швидше й ефек­тивніше зорієнтуватися стосовно видів рек­лами та обрати найвідповідніший до зав­дань, які поставлені у рамках маркетингової стра­тегії. Наведено особливості та фор­мати для кожного з видів рекламного аудіоконтенту.
Висновки. Рекламний аудіоконтентслід вважати платною формою інформаційного впливу на споживача за допомогою звукового запису з метою просування певного про­дук­ту, послуги чи бренду підприємства. Він може транслюватися у торговельних залах, гро­мадських місцях, на радіоефірах, сайтах з про­слуховування музики та радіо в мережі Інтер­нет, у мобільних застосунках, на телебаченні, в подкастах, аудіокнигах, соціальних мережах. Запропоновано класифікаційні ознаки рек­ламного аудіоконтенту: за способами транс­ляції, місцями сприйняття, виконуваними функ­ціями, ступенем сучасності, періодич­ністю трансляції.
Ключові слова: рекламний аудіокон­тент, класифікація аудіореклами, подкасти, радіореклама, диджитальна аудіореклама, інтернет-реклама.

 REFERENCES

 1. Zrostaje kil’kist’ postijnyh korystuvachiv internet-radio [The number of regular Internet radio users is growing]. (2017). Detektor media – Media detector. https://detector.media/rinok/article/131794/2017-11-10-zrostae-kilkist-postiinikh-koristuvachiv-internet-radio-radiokomitet (data zvernennja 04.01.2022) [in Ukrainian].
 2. Gojan, V. V., & Gojan, O. Ja. (2018). Teleradiomovlennja onlajn i oflajn: dialektyka tehnologij [Online and offline broadcasting: the dialectic of technologies]. Derzhava ta regiony. Serija: Social’ni komunikacii’ – State and regions. Series: Social Communications, 7 [in Ukrainian].
 3. Rodero, Emma. (2019). I love audio but not radio ads. How young advertising students perceive audio. Proceedings from: 6th ECREA Radio Section Conference. https://www.researchgate.net/publication/338233385_I_love_audio_but_not_radio_ads_How_young_advertising_students_perceive_audio (data zvernennja 04.01.2022) [in English].
 4. Bui, Brian. (2020). 8 Types of Digital Advertising You Should Know. https://directiveconsulting.com/blog/types-of-digital-advertising (data zvernennja 04.01.2022) [in English].
 5. Müller Meinard. (2015). Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algo­rithms, Applications.Springer Link. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-21945-5 (data zvernennja 04.01.2022) [in English].
 6. Kraus, N., & Banai, K. (2007). Auditory-Processing Malleability. Focus on Language and Music. Vol. 16, 2,109 [in English].
 7. Kuyucu, M. (2019). The Fundamentals of Radio Advertising. İstanbul Aydın University. https://www.academia.edu/44796721/The_Fundamentals_of_Radio_Advertising (data zvernennja 04.01.2022) [in English].
 8. Alifanova, M. (2017). Vse formaty s primerami [All formats with examples]. molinos.ru. https://molinos.ru/about/blog/video-formats-advertising (data zvernennja 04.01.2022) [in Russian].
 9. What is DOOH media? (2018). Broadsign. https://broadsign.com/blog/what-is-dooh-media (data zvernennja 04.01.2022) [in English].
 10. Tendencii’ 2020 v upravlinni marketyngovymy aktyvnostjamy – rezul’taty dosli­dzhennja vid Factum Group Ukraine [Trends 2020 in the management of marketing activities – the results of a study by Factum Group Ukraine]. (2020). https://creativity.ua/marketing-and-advertising/tendentsii-2020-v-upravlinni-marketynhovymy-aktyvnostiamy-rezultaty-doslidzhennia-vid-factum-group-ukraine (data zvernennja 04.01.2022) [in Ukrainian].
 11. Tendencii’ 2021 v upravlinni marketyngovymy aktyvnostjamy [Trends 2021 in the mana­gement of marketing activities]. (2021). Factum Group. https://factum-ua.com/report.html (data zvernennja 04.01.2022) [in Ukrainian].
 12. YouTube Introduces Audio Ads. Just The Facts. insights.digitalmediasolutions.com. https://insights.digitalmediasolutions.com/articles/you-tube-audio-ads (data zvernennja 04.01.2022) [in English].