УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ПЕРЕВАЛКА КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖІВ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ: ОЦІНКА ЯКОСТІ

Автор: sveta on . Posted in 2022_01(41)

Бібліографічний описзгідно з ДСТУ 8302:2015
Приймук О. Перевалка контейнерних вантажів у морських портах: оцінка якості. Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки". 2022. № 1 (41). S. 69-80. https://doi.org/10.31617/2.2022(41)06

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 338.583:656.614    
JEL Classification: С13, L90, O18   DOI: https://doi.org/10.31617/2.2022(41)06

Ольга ПРИЙМУК
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-1265-272X
 
к. е. н., доцент, доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

ПЕРЕВАЛКА КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖІВ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ: ОЦІНКА ЯКОСТІ

ВступОднією з проблем функціону­вання та розвитку портової галузі є низька якість ван­тажно-розвантажувальних робіт, непослі­дов­ність дій щодо збільшення перевантажу­вальних потужностей, що призводить до недобросо­віс­ної конкуренції вітчизняних морських портів.
ПроблемаВибір перевантажувальних кон­тейнерних терміналів, на який впливає багато факторів, стає дуже важливим для транс­порт­них компаній. Тому якість перевантажу­валь­них послуг на контейнерних терміналах слід вра­ховувати поряд з факторами, як-от доступ­ність, потужність та інформаційні технології.
Метою статті є багатокритеріальна оцінка якості обслуговування перевантажувальних операцій на контейнерних терміналах мор­ських портів України з використанням теорії нечіткої логіки.
МетодиУ цьому дослідженні викорис­тано метод CFPR (Consistent Fuzzy Preference Rela­tion) – узгоджений нечіткий баланс пе­ре­ваг, який широко застосовується при оцінці якості обслуговування, що характери­зується багатокритеріальною проблемою прий­няття рішень (як кількісних, так і якісних даних).
Результати дослідженняЗа допомогою методу CFPR з використанням реальних даних, а також висновків експертів проведено ком­плексний якісний та кількісний аналіз 5 най­більших перевантажувальних контейнерних терміналів. Результати дослідження показали, що найважливішим фактором є доступність термінала, а найбільшим субфактором – близь­кість до головної магістралі.
ВисновкиПроведення комплексного якіс­ного та кількісного аналізу допомагає опера­торам контейнерних терміналів краще розу­міти вимоги клієнтів і приймати стратегічні управлінські рішення для підвищення якості їх обслуговування; скоротити витрати та забезпечити кращий сервіс своїм клієнтам; розробити відповідну політику й стратегію для зростання галузі судноплавства.
Ключові слова: якість обслуговування, контейнерні термінали, метод CFPR, екс­перт­на оцінка, ранг контейнерних термі­налів, фактори та субфактори якості пере­вантажувальних операцій.

REFERENCES

 1. Strategija rozvytku mors'kyh portiv Ukrai'ny na period do 2038 roku [Strategy for the development of seaports of Ukraine until 2038].https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/548-2013-%D1%80 [in Ukrainian].
 2. Pham, Thi Yen,& Yeo, Gi-Tae. (2019). Evaluation of Transshipment Container Terminals’Service Quality in Vietnam: From the Shipping Companies’ Perspectivehttps://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v11y2019i5p1503-d213240.html [in English].
 3. Sayareh, J., Iranshahi, S., & Golfakhrabadi, N. Service Quality Evaluation and Ranking of Container TerminalOperators.https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S2092521216300797 [in English].
 4. Hu, Y.-C.,Lee, P.-C.,Chuang, Y.-S.,& Chiu, Y.-J. Improving the Sustainable Com­petitiveness of Service Qualitywithin Air Cargo Terminals.https://www.researchgate.net/ publication/326391661 [in English].
 5. Kolios, A., Mytilinou, V., Lozano-Minguez, E., & Salonitis, K. Comparative Study of Multiple-CriteriaDecision-Making Methods under Stochastic Inputs.https://www.mdpi.com/ 1996-1073/9/7/566 [in English].
 6. Haddad, M.,& Sanders, D. Selection of discrete multiple criteria decision making methods in the presence ofrisk and uncertainty.https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S2214716018302288 [in English].
 7. Savchuk, Z. R., & Bugajenko, Ju. M. Zastosuvannja nechitkyh logichnyh pravyl dlja analizu ta strukturyzacii' velykyh danyh [Application of fuzzylogical rules for analysis and structuring of big data]. http://tta.org.ua/index.php/wissn041/article/view/200918 [in Ukrainian].
 8. Matviychuk, А., Lukianenko, O., & Miroshnychenko, I.Neuro-fuzzy model of country's investment potential assessmenthttp://www.sigef.net/2014-09-26-07-16-23/summaries- and-abstracts/item/653 [in English].
 9. Oficijna storinka Administracii' mors'kyh portiv [Official Website of the Seaports Administration]. http://www.uspa.gov.ua [in Ukrainian].
 10. Oficijna storinka Administracii' mors'kogo portu "Pivdennyj" [Official Website of the Seaport Authority "Pivdennyi"]. http://www.uspa.gov.ua/yuz [in Ukrainian].
 11. Oficijna storinka DP "Kontejnernyj terminal Odesa" [Official Website of the State Enterprise "Container Terminal Odesa"].http://cto.od.ua [in Ukrainian].
 12. Oficijna storinka "Chornomors'kogo rybnogo portu" ["BlackSeaFishingPort" Official Website].http://www.imrp.com.ua/ru/home [in Ukrainian].
 13. Oficijna storinka Kontejnernogo terminala TOV "Bruklin-Kyi'v Port" [Official Website of the Container Terminal of "Brooklyn-KyivPortLLC"]. https://www.brooklyn.kiev.ua/ konteynernyy-terminal-ooo-bruklin-kiev-port [in Ukrainian].
 14. Oficijna storinka Administracii' Specializovanogo mors'kogo portu "Ol'vija" [Official Website of the Administration of the Specialized Seaport "Olvia"]. http://www.uspa.gov.ua [in Ukrainian].