УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ВЛАСТИВОСТІ ЗОЛЬНИХ МІКРОСФЕР ЯК НАПОВНЮВАЧІВ У СУМІШАХ ДЛЯ МУРУВАННЯ

Автор: sveta on . Posted in 2022_01(41)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Полюга В., Золотарьова О., Жалдак М. Властивості зольних мікросфер як наповнювачів у сумішах для мурування. Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки". 2022. № 1 (41). С. 81-91. https://doi.org/10.31617/2.2022(41)07

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 658.62:691.542.613   DOI: https://doi.org/10.31617/2.2022(41)07

Валентина ПОЛЮГА
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ОRCІD: 0000-0001-7527-2236
 
к. т. н., доцент кафедри товарознавства та митної справи
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Оксана ЗОЛОТАРЬОВА
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2534-3125
  к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства та митної справи
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Марина ЖАЛДАК

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ОRCІD: 0000-0002-4490-8673
  доктор філософії (Технічні науки),
ст. викладач кафедри товарознавства та митної справи
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

ВЛАСТИВОСТІ ЗОЛЬНИХ МІКРОСФЕР ЯК НАПОВНЮВАЧІВ У СУМІШАХ ДЛЯ МУРУВАННЯ

Вступ. Зважаючи на активний розвиток будівельної промисловості, виникає потреба у будівельних матеріалах з певними тепло­ізоляційними властивостями, які потребують використання сучасних в’яжучих із необ­хідним комплексом заданих властивостей.
Проблема. Розв’язання проблеми вико­рис­тання вітчизняних зольних мікросфер як наповнювачів будівельних матеріалів має значний науково-практичний інтерес.
Метою статтіє оцінка властивостей золь­них мікросфер як товару, що використо­вується для наповнення будівельних матеріалів.
Методи. Досліджено зольні мікросфери Курахівської, Придніпровської, Криворізької, Бурштинської та Трипільської ТЕС. Визна­чення складу мікросфер проведено ІЧ-спек­троскопічним аналізом, кристалічної струк­тури – рентгенофазовим,гранулометричного складу – ситовим методом.
Результати дослідження. Положення мак­симумів смуг, відповідальних за деформа­ційні коливання зв’язків Si-O зольних мікро­сфер, перебуває в межах 444.1–463.2 см-1.Ці матеріали мають показники інтенсивностей у межах 0.76–1.58. Стосовно енергетичної однорідності зв’язків Si-O мікросфери роз­мі­щуються у міру зменшення: Трипільська > Курахівська > Криворізька ТЕС. Зольні мікро­сфери Бурштинської та Придніпровської ТЕС мають порівняно вищий вміст адсор­бованої води, ніж решта.
У складі досліджуваних мікросфер пере­важною є кристалофаза, за винятком Кура­хівської ТЕС, що представлена мулітом.
Аналіз гранулометричного складу дослі­джуваних зразків зольних мікросфер пока­зав, що найбільший вміст має фракція 60–200 мкм. Найкрупніша фракція 400–630 мкм взагалі відсутня в усіх досліджуваних зразках.
Висновки. Переважними компонентами хімічного складу досліджених зольних мікро­сфер є оксиди кремнію та алюмінію для Трипільської ТЕС, а для Придніпровської – тільки оксиди алюмінію.
За ІЧ-спектроскопією визначено, що мікро­сфери Бурштинської та Придніпровської ТЕС мають порівняно вищий вміст води, а при їх використанні як наповнювача для будівельних матеріалів зменшується щіль­ність останніх.
За гранулометричним складом зольних мікросфер доведено їхню дрібнодисперс­ність, що значно скорочує фінансові витрати при застосуванні їх як наповнювачів у буді­вельних матеріалах.
Ключові слова: зольні мікросфери, властивості, склад, ТЕС, фракція, фаза, мінера­логічний склад, енергетичний склад поверхні.

REFERENCES

 1. Demchenko, V. O. (2016). Formuvannja spozhyvchyh vlastyvostej vitchyznjanyh zol’nyh mikrosfer [Formation of consumer properties of domestic ash microspheres]. Visnyk L’viv­s’kogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. Serija: Tehnichni nauky – Herald of Lviv University of Trade and Economics. Series: Technical Sciences, 17, 38-41 [in Ukrainian].
 2. Sviders’kyj, V., & Demchenko, V. (2017). Himichnyj sklad i dyspersnist’ zol’nyh mikrosfer [Chemical composition and dispersion of ash microspheres]. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal "Tovary i rynky" – International Scientific and Prac­tical Journal "Commodities and Markets", 1(21), 69-79 [in Ukrainian].
 3. Kashkovs’kyj, V. I., Jevdokymenko, V. O., Kamens’kyh, D. S., Tkachenko, T. V., & Vahrin, V. V. (2017). Zol’ni ta zoloshlakovi vidhody jak bagatofunkcional’na syrovyna [Ash and ash waste as a multifunctional raw material]. Nauka ta innovacii’ – Science and innovations, 13(4), 53-63. https://scinn.org.ua/sites/default/files/pdf/ 2017/N4/KASHKOVSKY_4_2017_ukr-6.pdf [in Ukrainian].
 4. Sim’jachko, O. (2018). Aljumosylikatni zol’ni mikrosfery jak perspektyvnyj napov­nju­vach budivel’nyh materialiv i vyrobiv [Aluminosilicate ash microspheres as a pro­mi­sing filler of building materials and products]. Stalyj rozvytok – stan ta pers­pektyvy – Sus­tainable development – state and prospects: Proceedings of the Inter­national Scien­tific Sym­posium SDEV’2018. (pp. 203-204). L’viv – Slavs’ke. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/43287/2/2018_Simiachko_O-Aliumosylikatni_zolni_203-204.pdf [in Ukrainian].
 5. Demchenko, V. O., Sim’jachko, O. I., & Sviders’kyj, V. A. (2017). Doslidzhennja mineralogichnogo skladu, struktury i vlastyvosti poverhni zol’nyh mikrosfer Ukrai’ny [Research of mineralogical composition, structure and surface properties of ash micro­spheres of Ukraine]. Tehnologichnyj audyt ta rezervy vyrobnyctva – Technological audit and production reserves. Vol. 6, 1(38), 28-34 [in Ukrainian].
 6. Tokarchuk, V. V. (2014). Vplyv skladu mineral’nyh dobavok na vlastyvosti cementiv [Influence of mineral additives composition on cement properties]. Tehnologichnyj audyt ta rezervy vyrobnyctva – Technological audit and production reserves, 3(5), 19-22. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2014_3 [in Ukrainian].
 7. Harry, E. Martz. (2016). X-Ray Imaging: Fundamentals, Industrial Techniques and Applications. Shull – CRC Press [in English].
 8. Haustein, E. (2020). The effect of fly ash microspheres on the pore structure of concrete. Minerals, 10, 53-70. https://doi.org/10.3390/min10010058 [in English].
 9. Xueming, Wang. (2020). Effects of fly ash microspheres on sulfate erosion resistance and chlorion penetration resistance in concrete. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 139, 3395-3403. https://doi.org/10.1007/s10973-019-08705-8 [in English].
 10. Sviders’kyj, V. A., Chernjak, L. P., Sal’nyk, V. M., Sikors’kyj, O. O., & Dorogan’,N. O. (2017). Instrumental’ni metody himichnogo analizu sylikatnyh system [Instrumental methods of chemical analysis of silicate systems]. Kyi’v: KPI im. Igorja Sikors’kogo, Vyd-vo "Politehnika" [in Ukrainian].
 11. Mudryj, S. I., Kulyk, Ju. O., & Jakymovych, A. S. (2017). Rentgenostrukturnyj analiz u materialoznavstvi [X-ray structural analysis in materials science]. L’viv: LNU im. I. Franka [in Ukrainian].
 12. Sytovyj analiz. Ch. 1. Metodyzvykorystannjamkontrol’nyhsytzdrotjanoi’ tkanynyiperforovanyhmetalevyhlystiv[Sieveanalysis. Part 1. Methods using control sieves made of wire cloth and perforated metal sheets]. (2004). DSTU ISO 2591-1:2004. Kyi’v: Derzhspozhyvstandart Ukrai’ny [in Ukrainian].
 13. Orlovs’kyj, V. M. (2016). Novi tamponazhni kompozycii’ znyzhenoi’ gustyny [New grout compositions of low density]. Zbirnyk naukovyh prac’ UkrDGRI – Collection of scientific works of UkrSGRI4 [in Ukrainian].