УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on . Posted in 2011-1

УДК 339.001.76(477)
 
ЛІГОНЕНКО Л.,
д. е. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
КРАСНЕВИЧ Г.,
асистент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
 
Проаналізовано основні тенденції розвитку світової торгівлі та визначено в її контексті інноваційні пріоритети підприємств торгівлі України. Досліджено найцікавіші інноваційні рішення, найвпливовіші тренди та технології, впроваджені в торгівлі. Доведено, що без введення інновацій майбутні перспективи торгівлі неможливі.
 
 ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ