УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on . Posted in 2011-1

УДК 334.72:339
 
ГОЛОШУБОВА Н.,
к. е. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ
 
Розглянуто сучасний стан і розвиток торговельних мереж в Україні та деяких інших країнах. Охарактеризовано переваги мережевого бізнесу та його роль у подоланні економічної кризи. Показано важливість розробки стратегії розвитку підприємницької мережі не за рахунок кінцевого споживача, а за рахунок оптимізації усіх напрямів її діяльності. Акцентовано увагу на необхідності підвищення ролі державних установ управління в регулюванні процесів формування торговельних мереж і контролю за їхньою діяльністю.
 
 РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ