УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРІВ

Автор: Редактор on . Posted in 2011-1

УДК 339.544
 
ТЕРЕЩЕНКО С.,
нач. відділу ДНДІ митної справи
 
ГАЛЬКО С.,
наук. співробітник ДНДІ митної справи
 
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРІВ
 
Розглянуто систему аналізу та управління ризиками як механізм упровадження безпечного ланцюга поставок товарів від виробника до кінцевого споживача на внутрішньому ринку. Розкрито її роль при здійсненні зовнішньоторговельних операцій. Показано її взаємозв’язок із основними ланками міжнародного ланцюга поставки товарів (базовими об’єктами аналізу ризиків). Виокремлено структурні елементи системи аналізу та управління ризиками, які потребують подальших ґрунтовних досліджень, спрямованих на визначення функцій, завдань та їх підпорядкованості під час митного контролю товарів.
 
 УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРІВ