Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

НОРМУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОТРЕБ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В МАКРОНУТРІЄНТАХ

Автор: Редактор on . Posted in 2011-1

УДК 613.22
 
КОРЗУН В.,
д. м. н., професор Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України
 
СОБКО А.,
к. т. н., ст. викладач Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
 
НОРМУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОТРЕБ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В МАКРОНУТРІЄНТАХ
 
Представлено результати аналізу норм добової фізіологічної потреби в харчових речовинах і енергії для дітей віком 4–6 років в Україні, Росії та Білорусі. Обґрунтовано необхідність перегляду вітчизняних норм із урахуванням світового досвіду, що дасть змогу розробити рекомендації стосовно оптимізації раціонів харчування дошкільних закладів, урахувуючи сучасні потреби дитячого організму.
 
 НОРМУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОТРЕБ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В МАКРОНУТРІЄНТАХ