УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ДІАЛЕКТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРІВ

Автор: Редактор on . Posted in 2010-1

УДК 620.2.004.12
 
ПУГАЧЕВСЬКИЙ Григорій,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДІАЛЕКТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРІВ
 
Висвітлено генезис властивостей об’єктів товарознавства як підґрунтя формування його предмета. Наведено діалектичні трансформації натуральних, товарних та споживних (ужиткових) властивостей товарів за сферами господарювання. Представлено результати авторських досліджень із теоретичного товарознавства.
 
 ДІАЛЕКТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРІВ