Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

РОЗРОБКА ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: Редактор on . Posted in 2010-1

УДК 658.7
 
КОЧУБЕЙ  Дмитро,
аспірант Київського національного  торговельно-економічного університету
 
РОЗРОБКА ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Запропоновано підхід до формування параметрів логістичної стратегії торговельного підприємства аналітичним методом за допомогою математичних інструментів. Він дає змогу встановити цільові показники управління логістичною діяльністю, сформувати модель впливу внутрішнього та зовнішнього середовища логістичної системи на результати управління логістичною діяльністю, оцінити ступінь необхідних змін у дії факторів, за допомогою яких логістична система досягне цільових параметрів.
 
 РОЗРОБКА ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ