Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Автор: Редактор on . Posted in 2010-1

УДК 658.12
 
ТАРАСЮК Михайло,
аспірант Київського національного торговельно- економічного університету
 
СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 
Проаналізовано статистичні дані, які характеризують стан та тенденції розвитку вітчизняного торговельного бізнесу. Визначено проблеми управління суб’єктами торговельного бізнесу в умовах глобалізації та світової фінансово-економічної кризи. Обґрунтовано передумови впровадження контролінгу в управління вітчизняними суб’єктами торговельного бізнесу з метою підвищення ефективності їхнього менеджменту.
 
 СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ