Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

РОЗВИТОК РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on . Posted in 2010-1

УДК 339.187.6(477)
 
ЛІСОВСЬКА Наталія,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
РОЗВИТОК РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
 
Визначено сутність поняття "ринок лізингових послуг", розкрито економічну природу лізингу та розглянуто механізм лізингової операції. Проаналізовано історію виникнення світового й сучасний стан вітчизняного ринків лізингу. Висвітлено проблеми у сфері здійснення лізингової діяльності. Розглянуто основні показники ринку лізингових послуг в Україні, його обсяги, структуру, темпи зростання та визначено перспективи розвитку.
 
 РОЗВИТОК РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ