УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

РОЗВИТОК РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on . Posted in 2010-1

УДК 339.187.6(477)
 
ЛІСОВСЬКА Наталія,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
РОЗВИТОК РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
 
Визначено сутність поняття "ринок лізингових послуг", розкрито економічну природу лізингу та розглянуто механізм лізингової операції. Проаналізовано історію виникнення світового й сучасний стан вітчизняного ринків лізингу. Висвітлено проблеми у сфері здійснення лізингової діяльності. Розглянуто основні показники ринку лізингових послуг в Україні, його обсяги, структуру, темпи зростання та визначено перспективи розвитку.
 
 РОЗВИТОК РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ