УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

МИТНА ВАРТІСТЬ ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ

Автор: Редактор on . Posted in 2010-1

УДК 339.13.024
 
ТЕРЕЩЕНКО Сергій,
нач. відділу ДНДІ митної справи
 
ГАЛЬКО Світлана,
наук. співробітник ДНДІ митної справи
 
МИТНА ВАРТІСТЬ ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ
 
Розкрито роль митної вартості в сучасній системі зовнішньоторговельної політики держави. Розглянуто проблемні питання визначення митної вартості імпортних товарів, які можуть виступати додатковим національним протекціоністським бар’єром на їхньому шляху. Доведено, що відсутність однозначних тлумачень низки важливих для митної оцінки категорій товарів (відповідно до положень Угоди про застосування статті VII ГАТТ 1994 р.) надає можливість країнам – членам СОТ запроваджувати суб’єктивні норми та правила з боку національних митних адміністрацій і може бути чинником формування  захисту споживчого ринку національних товарів.
 
 МИТНА ВАРТІСТЬ ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ