Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ПРЕБІОТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ ПОЛІСАХАРИДІВ

Автор: Редактор on . Posted in 2009-1

УДК 547.458.1
 
ГОЛУБ Б.,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДАНИЛЕНКО С.,
к. ф. н., ст. наук. співробітник Технологічного інституту молока та м’яса УААН
 
РУДАВСЬКА Г.,
д. с.-г. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРЕБІОТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ ПОЛІСАХАРИДІВ
 
Надано результати експериментальних досліджень пребіотичної активності продовольчої сировини українського походження та імпортованої, доступної на вітчизняному ринку. Показано значний біфідогенний ефект фруктановмісної сировини та стабільний, але помірний, глюкановмісної сировини. Біфідогенного ефекту альгінатовмісної сировини не виявлено.
 
 ПРЕБІОТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ ПОЛІСАХАРИДІВ