Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВІДБОРУ ПРОБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ РЕДИСУ

Автор: Редактор on . Posted in 2009-1

УДК 635.15
 
КОЛТУНОВ В.,
д. с.-г. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
БЄЛІНСЬКА Є.,
ст. викладач Полтавського університету споживчої кооперації України
 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВІДБОРУ ПРОБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ РЕДИСУ
 
Розглянуто методику відбору проб для визначення товарної якості й хімічних показників коренеплодів редису. На підставі проведених досліджень і статистичної обробки даних доведено, що оптимальна маса об’єднаної проби, яка представляє досліджувану партію, повинна становити 12.5 кг, а кількість редису для хімічного аналізу – 32 екземпляри, або 650 грамів.
 
 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВІДБОРУ ПРОБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ РЕДИСУ