Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІЖИХ ПЛОДАХ, ОВОЧАХ І ГРИБАХ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ

Автор: Редактор on . Posted in 2009-1

УДК 635.82:664.8.03.014
 
ДЯТЛОВ В.,
д. т. н., професор Донецького національного торговельно-економічного університету ім. М. Туган-Барановського
 
МЕДВЕДКОВА І.,
к. т. н., доцент Донецького національного торговельно-економічного університету ім. М. Туган-Барановського
 
 
ПОПОВА Н.,
асистент Донецького національного торговельно-економічного університету ім. М. Туган-Барановського
 
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІЖИХ ПЛОДАХ, ОВОЧАХ І ГРИБАХ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
 
Виявлено загальні закономірності та взаємозв’язок між зміною співвідношення вмісту альбумінів і глобулінів, інтенсивністю дихання, кольором шкірочки яблук, м’якоті томатів і спороносних пластинок шампіньйонів, які зберігалися в різних умовах. Відмічено, що одним із основних внутрішніх факторів збереженості рослинної продукції є старіння білків, а кількісне співвідношення альбумінів і глобулінів – об'єктивний показник ступеня стиглості плодів, овочів та грибів, який може використовуватися для прогнозування їхньої збереженості.
 
 ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІЖИХ ПЛОДАХ, ОВОЧАХ І ГРИБАХ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ