Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

СЕРТИФИКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДИТЯЧОГО АСОРТИМЕНТУ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on . Posted in 2009-1

УДК 006.063:687.13(477)
 
ПОПОВА Н.,
начальник Науково-технічного Центру підтвердження відповідності стандартизації та випробувань продукції легкої промисловості і засобів індивідуального захисту Держспоживстандарту України
 
ОЗОЛІНА Н.,
заст. начальника відділу сертифікації Укрметртестстандарту Держспоживстандарту України
 
АРТЮХ Т.,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
СЕРТИФИКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДИТЯЧОГО АСОРТИМЕНТУ В УКРАЇНІ
 
Розглянуто теоретико-правові питання обов’язкової сертифікації продукції легкої промисловості дитячого асортименту. Надано характеристику видів оцінки відповідності продукції легкої промисловості згідно законодавчої бази. Наведено факти невідповідності продукції за результатами сертифікації.
 
 СЕРТИФИКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДИТЯЧОГО АСОРТИМЕНТУ В УКРАЇНІ