Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ТЕРМІЧНО ОБОРОТНИЙ ПРОЦЕС РОЗМОРОЖУВАННЯ НАПІВФАБРИКАТІВ

Автор: sveta on . Posted in 2011-2

УДК 664.8.037.59
 
ЧЕРЕВКО Олександр,
д. т. н., професор Харківського державного університету харчування та торгівлі
 
ОДАРЧЕНКО Андрій,
к. т. н., доцент Харківського державного університету харчування та торгівлі

КАРБІВНИЧА Тетяна,
ст. викладач Харківського державного університету харчування та торгівлі
 
ТЕРМІЧНО ОБОРОТНИЙ ПРОЦЕС РОЗМОРОЖУВАННЯ НАПІВФАБРИКАТІВ
 
Досліджено особливості процесу програмованого розморожування овочевого напівфабрикату, який попередньо піддавався режимам технологічної обробки (сушінню). Науково обґрунтовано та експериментально перевірено режими ступінчастого розморожування борщової заправки.
 
  ТЕРМІЧНО ОБОРОТНИЙ ПРОЦЕС РОЗМОРОЖУВАННЯ НАПІВФАБРИКАТІВ