УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

№ 2(8)2009

Автор: Редактор on . Posted in 2009

 ЗМІСТ
РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
РУЖЕВИЧЮС Ю. Системи і засоби соціально відповідального та стійко розвиваючого підприємництва: національнийта міжнародний контекст 5
ПАВЛОВА О. Проблеми функціонуваннявиноробних підприємств в умовах інноваційного розвитку 19
КОЗЛОВА С. Ринок морепродуктів України:аналіз і тенденції 24
ТКАЧЕНКО Т.,
ДУПЛЯК Т.
Рейтингова оцінка регіональногорівня розвитку виставковоїдіяльності в Україні 30
ГАЛИК І.,
СЕМАК Б.
Роль товарознавства у формуванніта стандартизації еколого- гігієнічних вимог до товарівлегкої промисловості України 37
ПУШКАР Г.,
СЕМАК Б., МОЛ.
Проблеми формування сегментаринку інтер’єрного текстилюв Україні 43
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ ПРОДУКТІВ
ПИВОВАРОВ Є. Кінетика процесу структурування харчових модельних системна основі іонотропного полісаха- риду натрію альгінату 48
ДМИТРИК І. Особливості використанняхарчових текстур у молекулярній технології 58
ДЗЮНДЗЯ О. Перспективи використання хурмиу виробництві продуктів харчування функціонального призначення 65
МУСІЙЧУК О. Нові види функціональних бутербродних паст на основі продуктів переробки молочної сироватки 70
АНТОНЕНКО А.,
КРАВЧЕНКО М.
Наукове обґрунтування і розроблення фруктових систем як основидля солодких соусів 76
ПЕРЕСІЧНИЙ М.,
НЕІЛЕНКО С.
Технологія молочних і овочевихнапоїв радіозахисної дії 83
КОРЗУН В.,
АНТОНЮК І.,
БУРЯЧЕНКО Л.
Радіозахисні властивості салатівіз бурими морськими водоростями 88
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ТАРАБРІНА І. Конкурентоспроможність сортів столового винограду 96
КОЛТУНОВ В.,
ВОВК М.
Товарознавча оцінка сортівгарбуза, районованиху Поліській зоні України 101
БЄЛІНСЬКА Є. Зміни хімічного складу редисузалежно від виду упаковки 108
СЄНОГОНОВА Л. Сенсорні властивості цукерок для спортсменів 115
ГОЛУБ Б.,
ДАНИЛЕНКО С.,
РУДАВСЬКА Г.
Вплив пропіоновокислих бактерійна динаміку біфідофлори під час ферментації молока 121
РЯБЧЕНКО Н.,
ГУЦЬ В.,
ГУБЕНЯ О.
Структурно-механічні властивостіяк складова якості м’якихрозсільних сирів 128
СИДОРЕНКО О.,
МОСКАЛЮК Р.,
ДРОБА Н.
Реологічні властивостістабілізаційних системдля заливних рибних продуктів 134
ХЛІБІЙЧУК В. Якість раціонів шкільногохарчування 142
УДОСКОНАЛЕННЯСПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
ХЛЄБНІКОВА Н.,
ОМЕЛЬЧЕНКО Н.
Проблеми понятійно-терміно- логічного апарату в нормативних документах хутряної галузі 147
КАЛАШНИК О. Обґрунтований вибір номенклатури показників споживчих властивостей – основа оцінювання конкурентоспроможності хутряних напівфабрикатів 152
ГРИГОРЕНКО І. Аналіз дефектів ювелірних виробів,що виникають під час лиття 157
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ
БЕЛІНСЬКА С. Управління біологічною безпечністю швидкозамороженої плодоовочевої продукції 166
ОРЛОВА Н.,
КАМЄНЄВА Н.
Безпечність заморожених напівфабрикатів із томатних овочів 173