Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

СИСТЕМИ І ЗАСОБИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ТА СТІЙКО РОЗВИВАЮЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ

Автор: sveta on . Posted in 2009-2

УДК 334.72:330.3
 
РУЖЕВИЧЮС Ю.,
д. е. н., професор Вільнюського університету (Литва)
 
СИСТЕМИ І ЗАСОБИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ТА СТІЙКО РОЗВИВАЮЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ
 
Представлено результати прикладного вивчення розвитку систем і засобів соціально відповідального та стійко розвиваючого підприємництва в національному й міжнародному контексті. Розкрито зміст, особливості, практична користь упровадження цих систем на підприємствах та їх взаємозв'язок із іншими системами менеджменту. Проаналізовано показники екологічного сліду як одного з узагальнюючих індикаторів національного та міжнародного стійкого розвитку. Доведено, що порівняльна оцінка окремих країн за абсолютними показниками – кількістю систем менеджменту стійкого розвитку та соціально відповідального підприємництва є недостатньо інформативною. З метою об'єктивнішого зіставлення природоохоронних досягнень у різних країнах світу запропоновано використовувати відносний показник – число впроваджених систем і засобів управління навколишнім середовищем на 1 млн населення відповідної країни.

 СИСТЕМИ І ЗАСОБИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ТА СТІЙКО РОЗВИВАЮЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ