Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор: sveta on . Posted in 2009-2

УДК 663.255:330.341.1
 
ПАВЛОВА О.,
аспірант ін-ту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ (м. Одеса)
 
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
 
Проаналізовано стан вітчизняної виноробної промисловості. Розглянуто основні проблеми функціонування виноробних підприємствв умовах вступу України до СОТ, обґрунтовано необхідність підвищення їх конкурентоспроможності шляхом упровадження інновацій та вдосконалення якості продукції.

 ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ