Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор: sveta on . Posted in 2009-2

УДК 659.15
 
ТКАЧЕНКО Т.,
д. е. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДУПЛЯК Т.,
асистент Київського національноготорговельно-економічного університету
 
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 
Досліджено сучасний стан і тенденції розвитку виставкового бізнесу в Україні. Запропоновано методику рейтингової оцінки, в основу якої покладено порівняння системи показників розвитку виставкової діяльності регіону з показниками умовно еталонних регіонів. За результатами апробації визначено рейтинг регіонів України за рівнем розвитку виставкової діяльності.

 РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ