Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ СТРУКТУРУВАННЯ ХАРЧОВИХ МОДЕЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ІОНОТРОПНОГО ПОЛІСАХАРИДУ НАТРІЮ АЛЬГІНАТУ

Автор: sveta on . Posted in 2009-2

УДК 664:663.911.5:547.458
 
ПИВОВАРОВ Є.,
к. т. н., доцент Харківського державного університету харчування та торгівлі
 
КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ СТРУКТУРУВАННЯ ХАРЧОВИХ МОДЕЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ІОНОТРОПНОГО ПОЛІСАХАРИДУ НАТРІЮ АЛЬГІНАТУ
 
Для прийняття ефективних технологічних рішень теоретично обґрунтовано кінетику гелеутворення полісахариду натрію альгінату при наявності малорозчинної солі CaSO4. Розроблено математичну модель кінетики гелеутворення, запропоновано заходи щодо оптимізації технологічних параметрів з точки зору прискорення структуроутворення. Визначено обов’язкові умови процесу гелеутворення. За допомогою середовища MathCad перевірено розроблену теоретичну модель на адекватність, виявлено високі коефіцієнти кореляції, графічно наведено експериментальні дані.

 КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ СТРУКТУРУВАННЯ ХАРЧОВИХ МОДЕЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ІОНОТРОПНОГО ПОЛІСАХАРИДУ НАТРІЮ АЛЬГІНАТУ