Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

РАДІОЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ САЛАТІВ ІЗ БУРИМИ МОРСЬКИМИ ВОДОРОСТЯМИ

Автор: sveta on . Posted in 2009-2

УДК 613.27:616–036.21:616.39
 
КОРЗУН В.,
д. м. н., професор Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України
 
 АНТОНЮК І.,
к. т. н., доцент Київського національноготорговельно-економічного університету
 
БУРЯЧЕНКО Л.,
викладач Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
 
РАДІОЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ САЛАТІВ ІЗ БУРИМИ МОРСЬКИМИ ВОДОРОСТЯМИ
 
Розглянуто радіозахисні властивості салатів із використанням бурих водоростей – цистозіри та ламінарії. Дослідження кінетики обміну радіонуклідів цезію та стронцію здійснено в радіоізотопному віварії на безпородних самках білих щурів. Оцінку ефективності розроблених салатів у виведенні цезію-137 проведено у відділеннях дитячої ендокринології та дитячої гематології НЦРМ. Визначені дані доводять позитивний вплив таких салатів на прискорення виведення радіонуклідів із організму людини та необхідність їх застосування в екологічно несприятливих регіонах. 

 РАДІОЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ САЛАТІВ ІЗ БУРИМИ МОРСЬКИМИ ВОДОРОСТЯМИ