Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕЧНІСТЮ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор: sveta on . Posted in 2009-2

УДК 658.562:(641.528.6:634/.635)
 
БЕЛІНСЬКА С.,
к. т. н., доцент Київського національноготорговельно-економічного університету
 
УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕЧНІСТЮ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
Представлено результати досліджень безпечності швидкозамороженої плодоовочевої продукції. На основі аналізу технології, етапів життєвого циклу, ідентифікації факторів ризику, результатів дослідження мікробіологічних показників швидкозамароженої плодоовочевої продукції визначено критичні точки контролю і розроблено процедури їхнього моніторингу. 

 УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕЧНІСТЮ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ