УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ Й ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Автор: sveta on . Posted in 2008-2

УДК:641.852
 
КОВАЛЬ Ольга,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГУЦЬ Віктор,
д. т. н., професор Національного університету харчових технологій (м. Київ)
 
КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ Й ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 
Запропоновано нову теорію моделювання якості харчових продуктів під час зберігання. В основу моделі покладено диференціальні рівняння другого порядку, які описують кінетику накопичення речовин (у тому числі шкідливих), і зміну структурно-механічних властивостей. Модель враховує початковий стан продукту, швидкість протікання процесів і вплив різних чинників при зберіганні. Показано шляхи спрощення моделі та можливості її практичного застосування.

 КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ Й ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ