УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА: ВІД МЕРКАНТИЛІЗМУ ДО НЕОТЕХНОЛОГІЗМУ

Автор: sveta on . Posted in 2010-2

УДК 339.5.01
 
МАЗАРАКІ А.,
д. е. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕЛЬНИК Т.,
д. е. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА: ВІД МЕРКАНТИЛІЗМУ ДО НЕОТЕХНОЛОГІЗМУ
 
Проаналізовано концепції зовнішньоекономічної політики в теоріях міжнародної торгівлі від меркантилізму до неотехнологізму. Доведено, що отримання країнами порівняльних (компаративних) переваг у виробництві інноваційних продуктів тісно пов’язано з витратами на НДДКР та обсягом експорту. Запропоновано заходи стимулювання витрат бізнесу на розвиток інноваційних технологій за підтримки держави. Окреслено напрями вдосконалення оподаткування суб’єктів виробництва високотехнологічної продукції.

 ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА: ВІД МЕРКАНТИЛІЗМУ ДО НЕОТЕХНОЛОГІЗМУ