Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

МОДЕЛЮВАННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ В’ЯЗКОПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Автор: sveta on . Posted in 2010-2

УДК 532.135:532.5
 
БІЛЕЦЬКИЙ Е.,
к. т. н., доцент Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
 
ТОЛЧИНСЬКИЙ Ю.,
к. т. н., доцент Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
 
МОДЕЛЮВАННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ В’ЯЗКОПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
 
Розглянуто проблему течії в’язкопластичної бінгамовської рідини в прямокутному каналі подовжнього типу. Створено математичну модель, що дає змогу отримувати аналітичні вирази для визначення поля течії, границь твердого ядра й швидкості його руху, на основі якої уможливлюється вирішення інженерних завдань при знаходженні величин витрат рідини й енергії дисипації, а також проводити розрахунки робочої камери черв’ячної машини.

 МОДЕЛЮВАННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ В’ЯЗКОПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ