УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ОХОЛОДЖЕННЯ ОГІРКІВ

Автор: sveta on . Posted in 2010-2

УДК 664.8.037.1: 635.63
 
ДУБІНІНА А.,
к. т. н., професор Харківського державного університету харчування та торгівлі
 
СЕЛЮТІНА Г.,
к. т. н., доцент Харківського державного університету харчування та торгівлі
 
БІЛОУС В.,
асистент Харківського державного університету харчування та торгівлі
 
ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ОХОЛОДЖЕННЯ ОГІРКІВ
 
Розглянуто методи визначення динамічних параметрів харчових продуктів. Проаналізовано використання регресійного алгоритму обчислення параметрів об’єкта дослідження на прикладі обробки експериментальних даних. Визначено оптимальні режими охолодження огірків.

 ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ОХОЛОДЖЕННЯ ОГІРКІВ