УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОСЛИННИХ СОКІВ ЗА ФІЗИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Автор: sveta on . Posted in 2010-2

УДК 635.077
 
РОМАНОВСЬКА Т.,
к. т. н., доцент Національного університету харчових технологій (Київ)
 
ПОБЕРЕЖЕЦЬ І.,
здобувач Національного університету харчових технологій
 
ДРОБА Н.,
к. п. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОЦІНКА ЯКОСТІ РОСЛИННИХ СОКІВ ЗА ФІЗИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
 
Досліджено фізичні параметри рослинних соків: густина, коефiцiєнт динамiчної в’язкостi, швидкість поширення ультразвуку, питома електропровiдність, показник заломлення свiтла. Експериментально визначено залежність цих показників вiд концентрацiї рослинних cоків, яку представлено математичними спiввiдношеннями. Обчислено внутрішньокомплекснi коефiцiєнти кореляцiї мiж ними. Встановлено можливiсть визначати масову частку розчинних сухих речовин у рослинних соках за їхнiми фiзичними параметрами.

 ОЦІНКА ЯКОСТІ РОСЛИННИХ СОКІВ ЗА ФІЗИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ