УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ КУЛЬТУР

Автор: Редактор on . Posted in 2014-1

УДК 631.528.6:633.15
 
ЖУКОВА Ярослава,
к. б. н., зав. відділом Інституту продовольчих ресурсів НААН України
 
КОРОЛЬ Цвітана,
к. т. н., ст. наук. співробітник Інституту продовольчих ресурсів НААН України
 
ВАКУЛЕНКО Микола,
наук. співробітник Інституту продовольчих ресурсів НААН України
 
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ КУЛЬТУР
 
Проаналізовано сучасний стан комерційного вирощування генетично модифікованих (ГМ) сої, кукурудзи, ріпаку. Розглянуто особливості культивації для різних типів генної модифікації. Проведено аналіз затрат і прибутку порівняно з традиційними культурами. Показано економічний ефект вирощування ГМ-культур у різних країнах світу, окреслено перспективи їх застосування, у тому числі в Україні.
 
Ключові слова: генетично модифіковані культури, коефіцієнт екологічного впливу, соя, кукурудза.
 
 ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ КУЛЬТУР