Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ КУЛЬТУР

Автор: Редактор on . Posted in 2014-1

УДК 631.528.6:633.15
 
ЖУКОВА Ярослава,
к. б. н., зав. відділом Інституту продовольчих ресурсів НААН України
 
КОРОЛЬ Цвітана,
к. т. н., ст. наук. співробітник Інституту продовольчих ресурсів НААН України
 
ВАКУЛЕНКО Микола,
наук. співробітник Інституту продовольчих ресурсів НААН України
 
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ КУЛЬТУР
 
Проаналізовано сучасний стан комерційного вирощування генетично модифікованих (ГМ) сої, кукурудзи, ріпаку. Розглянуто особливості культивації для різних типів генної модифікації. Проведено аналіз затрат і прибутку порівняно з традиційними культурами. Показано економічний ефект вирощування ГМ-культур у різних країнах світу, окреслено перспективи їх застосування, у тому числі в Україні.
 
Ключові слова: генетично модифіковані культури, коефіцієнт екологічного впливу, соя, кукурудза.
 
 ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ КУЛЬТУР