УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ФОРМУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИНБІОТИЧНИХ МОЛОЧНИХ НАПОЇВ

Автор: Редактор on . Posted in 2014-1

УДК 637.141.8
 
ГОЛУБ Богдан,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДАНИЛЕНКО Світлана,
к. т. н., ст. наук. співробітник Інституту продовольчих ресурсів НААН України
 
РУДАВСЬКА Ганна,
д. с.-г. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОРМУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИНБІОТИЧНИХ МОЛОЧНИХ НАПОЇВ
 
Розглянуто сучасні тенденції розвитку ринку про- та синбіотичних харчових продуктів. Охарактеризовано сучасні підходи до формування оздоровчих властивостей про- та синбіотичних молочних напоїв. Наведено результати клінічної апробації розроблених авторами синбіотичних ферментованих молочних напоїв.
 
Ключові слова: пробіотики, синбіотики, біфідобактерії, лікувально-профілактичні властивості, ферментовані молочні напої.
 
 ФОРМУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИНБІОТИЧНИХ МОЛОЧНИХ НАПОЇВ