УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ ЗЕЛЕНІ ПЕТРУШКИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ

Автор: Редактор on . Posted in 2014-1

УДК 631.563:635.14
 
ПРІСС Олеся,
к. с.-г. н., доцент Таврійського державного агротехнологічного університету
 
КУЛИК Аліна,
аспірант Таврійського державного агротехнологічного університету
 
АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ ЗЕЛЕНІ ПЕТРУШКИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
 
Доведено, що використання аграрного гідрогелю та антиоксидантів сприяє подовженню тривалості зберігання зелені петрушки на 40–55 діб, підвищує вихід товарної продукції на 26 % та максимально зберігає її біологічну цінність. Дослідженнями встановлено, що на перших етапах зберігання провідна роль у захисті зелені петрушки від стресу належить супероксиддисмутазі й каталазі, у подальшому – пероксидазі. Запропонований спосіб доповнює антирадикальне коло антиоксидантного захисту зелені петрушки та регулює нормальний метаболізм речовин при зберіганні.
 
Ключові слова: зберігання, зелень петрушки, гідрогель, супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза, малоновий діальдегід, антиоксиданти.

 АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ ЗЕЛЕНІ ПЕТРУШКИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ