УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ФОСФОРОВМІСНІ ВУГЛЕЦЕВІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ

Автор: Редактор on . Posted in 2014-1

УДК 544.723.21:628.1
 
ПУЗІЙ Олександр,
д. х. н., зав. відділом Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України
 
ПАСАЛЬСЬКИЙ Богдан,
к. х. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЧИКУН Надія,
ст. викладач Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОСФОРОВМІСНІ ВУГЛЕЦЕВІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ
 
Розроблені фосфоровмісні сорбенти з відходів сільськогосподарської продукції (качанів кукурудзи та фруктових кісточок) є селективними та достатньо ефективними при адсорбції йонів важких металів із водних розчинів. Висока хімічна стійкість і велика адсорбційна ємність фосфоровмісного вугілля зумовлює його перспективність для очистки води від йонів важких металів і підготовки питної води, а також у вирішенні проблеми утилізації відходів сільського господарства.
Ключові слова: сорбція, модифікування вугілля, фосфоровмісні вуглецеві сорбенти, очистка води, фосфорилювання, побічні продукти переробки сільськогосподарської продукції, солі важких металів.
 
 ФОСФОРОВМІСНІ ВУГЛЕЦЕВІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ