УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-2

УДК 640.43:005.591.6(477)
 
П’ятницькаГалина,
д. е. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГРИГОРЕНКО Олег,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
НАЙДЮК Віталій,
финансовий директор ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання"
 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
 
Визначено основні передумови для інноваційного розвитку та фактори, які перешкоджають інноваціям, у сфері ресторанного господарства. Проведено оцінювання інноваційного потенціалу підприємств ресторанного господарства України. Охарактеризовано різновиди інновацій у ресторанному господарстві.
 
Ключові слова: розвиток, інноваційний потенціал, підприємство, заклад, ресторанне господарство, інновації, джерела покриття витрат, інтелектуальний капітал, конкурентні переваги.

 ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ