УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЛОРЕНЦА В ТОВАРОЗНАВСТВІ

Автор: sveta on . Posted in 2015-2

УДК 658.8.012.12:620.2
 
ІНДУТНИЙ Володимир,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЛОРЕНЦА В ТОВАРОЗНАВСТВІ
 
Проаналізовано тісний зв’язок функції розподілу Лоренца з вартісними показниками товарів на ринках. Запропоновано виявлену закономірність використовувати для вирішення завдань товарознавства.
 
Ключові слова: регресійний аналіз, крива Лоренца, оцінка якості, споживча якість, доходи громадян.


ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

ВІЗУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ "ОБЛИЧЧЯ ЧЕРНОВА"

Автор: sveta on . Posted in 2015-2

УДК 004.896:664.1
 
МАКОВЕЦЬКА Світлана,
асистент Національного університету харчових технологій
М'ЯКШИЛО Олена,
к. т. н., доцент Національного університету харчових технологій
 
ВІЗУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ "ОБЛИЧЧЯ ЧЕРНОВА"
 
Наведено приклад контролю параметрів сoкooчищувального відділення цукрового виробництва шляхом візуального представлення багатовимірних даних методом когнітивної інтелектуальної візуалізації "Обличчя Чернова" в пакеті STATISTICA, що уможливлює в найкоротший час виявити загальну тенденцію показників, знайти та осмислити закономірності в наборі багатовимірних даних, не проводячи при цьому їх попередній аналіз, а приймаючи рішення вже на основі отриманих результатів роботи методу.
 
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, інтелектуальна візуалізація, пакет STATISTICA.


ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ ПІДСИРНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ НА ВМІСТ БІЛКА

Автор: sveta on . Posted in 2015-2

УДК 637.142.2:542.816
 
МІНОРОВА Антоніна,
к. т. н., ст. н. с. Інституту продовольчих ресурсів НААН України
 
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ ПІДСИРНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ НА ВМІСТ БІЛКА
 
Досліджено вплив температури та тиску на вміст білка в пермеаті під час ультрафільтрації підсирної молочної сироватки. Доведено, що при проведенні ультрафільтрації за різних температур масова частка білка в пермеаті коливається в межах 0.12–0.33 %. Найнижчі показники вмісту білка зафіксовано за температури 20 і 55 °С. Встановлено, що тиск не має суттєвого впливу на вказаний показник.
 
Ключові слова: підсирна сироватка, ультрафільтрація, температура, тиск, пермеат, вміст білка.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ РІДИН УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ

Автор: sveta on . Posted in 2015-2

УДК 006.83:[613.3:544.725.7]
 
ДЕЙНИЧЕНКО Григорій,
д. т. н., професор Харківського державного університету харчування і торгівлі
ГУЗЕНКО Василь,
к. т. н., ст. н. с. Харківського державногоуніверситету харчування і торгівлі
ГАФУРОВ Олег, 
к. т. н., доцент Національної академії Національної гвардії України
 
ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ РІДИН УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ
 
Показано роль мембранних процесів у харчовій промисловості для виробництва різної продукції. Досліджено показники якості харчових рідин рослинного (пектинового екстракту) та тваринного (білково-вуглеводної молочної сировини) походження під час їх ультрафільтраційного концентрування залежно від технологічних параметрів процесу.
 
Ключові слова: ультрафільтрація, пектиновий екстракт, білково-вуглеводна молочна сировина, мембрана, концентрування.


ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

ВИВЧЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОБІОТИКІВ

Автор: sveta on . Posted in 2015-2

УДК 637.146.3
 
ГОЛУБ Богдан,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ВИВЧЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОБІОТИКІВ
 
Розглянуто підходи до аналізування мікробіологічної безпечності пробіотиків для подальшого розподілу заходів керування ними. Охарактеризовано сучасні шляхи оцінювання специфічної безпечності пробіотиків на прикладі визначення безпечності харчових інгредієнтів GRAS та QPS. Показано недоліки та перспективи вдосконалення національної системи контролю безпечності пробіотиків як харчових інгредієнтів.
 
Ключові слова: еубіотичні молочні напої, належні практики, управління безпечністю харчових продуктів, аналіз небезпечних чинників, управління небезпечними чинниками харчових продуктів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)