Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

2016.2(22)

Автор: sveta on . Posted in 2016

 ЗМІСТ 

 ХХ Симпозіум Міжнародного товариства товарознавців і технологів IGWT "Товарознавство в мінливому світі"

 РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Ткаченко Т., Гладкий О.
Міський і сільський туризм: формування і розвиток 9
 
Власенко І., Власенко В., Лояніч Г.
Стан виробництва і споживання м’яса в Україні 21
 
Демченко В.
Експортно-імпортний потенціал зольних мікросфер в Україні 31  


ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ 

Стойкова Т.
Проблеми та фактори забезпечення безпечності й якості товарів 39
 
Кордзая Н., Єгоров Б.
Державне регулювання продовольчої безпеки 45
  

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ 

Шаповал С.
Дослідження структурно-механічних властивостей
пружно-в’язких тіл методом осьової деформації
57
 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
 
Осауленко К.
Кремнійорганічні покриття для захисту паперу 66
 
Мережко Н., Золотарьова О.
Фізико-технічні властивості просочених

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

Притульська Н., Антюшко Д.
Критерії розробки харчових продуктів геродієтичного призначення 83
 
Белінська С., Левицька С.
Біологічна цінність білка капусти броколі 92
 
Сичевський М., Жукова Я., Вакуленко М.
Тест-система для ідентифікації сої лінії GTS40-3-2  99
 
Лебська Т., Очколяс О.
Профіль флейвору вершкового масла з морськими водоростями 109
 
Апач М., Сидоренко О., Буркацька Г.
Морфометричні показники ідентифікації Rapana venosa 117
 
Боліла Н.
Біологічна цінність білка акули катран 130
  

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

Кравченко М., Ткаченко Л., Михайлик В.
Технологія пісочного печива зі шротами олійних культур 138
 
Гніцевич В., Юдіна Т., Дейниченко Л.
Технологія та біологічна цінність молочно-білкових копреципітатів 148
 
Федорова Д., Романенко Р.
Кінетика процесу сушіння та якість рибних напівфабрикатів 158
 
Криворучко М., Форостяна Н.
Реологічні властивості пшеничного тіста з кокосовою клітковиною 177

2016.1(21)

Автор: sveta on . Posted in 2016

 З М І С Т

 РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ільченко Н.
Глобалізаційні процеси та тенденції розвитку оптової торгівлі 5
 
Ромат Є.
Система бренд-маркетингових комунікацій 16
 
Файвішенко Д.
Концепції позиціонування торговельних марок 25
 
Галько С., Осієвська В.
Класифікація товарів як інструмент транспарентності міжнародної торгівлі 32
 
Власенко І., Власенко Ів., Клименко В.
Ринок молока у Вінницькій області: тенденції розвитку 48
 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 
Притульська Н., Мотузка Ю.
Захист прав споживачів харчових продуктів для спеціальних медичних цілей 59
 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

 
Антюшко Д.
Імплементація положень стандарту ISO 9001:2015 для вдосконалення систем управління якістю 71
 

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

 
Язамі Р., Гончарова І.
Li-батареї: електрохімічна інтеркаляція фторокомплексних аніонів у вуглецеві нанотрубки 80
 
Коломієць Т., Черняк Л.
Методологічні засади визначення ринкової вартості товарів при товарознавчій експертизі 86
 
Михайлова Г., Форостяна Н.
Теплозахисні властивості ковдр із об’ємними наповнювачами 96
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

 
Орлова Н., Белінська С., Камєнєва Н.
Вологозатримувальна здатність заморожених томатів 106
 
Тележенко Л., Михайлова К.
Розробка напоїв із високим фіт-фактором 114
 
Дейниченко Г., Юдічева О.
Азотисті речовини біофортифікованих томатних овочів 124
 
Рудавська Г., Хахалєва І.
Сенсорний аналіз відновлених напоїв із цикорію методом профілю флейвору 131
 
Радченко Л., Соколовська О., Гасанова А.
Органолептична оцінка пастильних виробів зі стевією та еламіном 137
 
Очколяс О., Тищенко Л., Лебська Т.
Споживні властивості вершкового масла із морськими водоростями 149
 
Сидоренко О., Апач М., Буркацька Г.
Біологічна цінність білків Rapana venosa 159
 
Менчинська А.
Жирнокислотний склад ліпідів паст на основі ікри прісноводних риб 169
 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

 
Кравченко М., Романовська О.
Вплив борошна "Здоров’я" на реологічні характеристики клейковини борошняних сумішей 177
 
Гніцевич В., Чехова Н.
Властивості м’ясних січених мас із рослинним напівфабрикатом 184
 
Дубініна А., Ленерт С., Хоменко О.
Моделювання складу арахісових паст підвищеної біологічної цінності 193
 
Сімахіна Г., Науменко Н.
Використання білка зеленої маси овочевих культур у харчових технологіях 208
 

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ

 
Дудла І.
Гармонізація вимог до безпечності лакофарбових матеріалів в Україні та ЄС 222
 
Чикун Н., Севастьянова О., Пасальський Б.
Сорбція йонів важких металів технічними лігнінами 235
 
Сєногонова Г.
Мікробіологічна безпечність батончиків висівкових 243