Приймаються статті для публікації в № 1 (41)/2022
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

ПРУЖНО-В’ЯЗКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТІСТОВИХ КОМПОЗИЦІЙ З КОКОСОВОЮ КЛІТКОВИНОЮ

Автор: sveta on . Posted in 2018_03(27)

УДК 664.65.016:664.685.4
 
КРИВОРУЧКО Мирослав,
к. т. н., старший викладач кафедри інженерно-технічних дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПРУЖНО-В’ЯЗКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТІСТОВИХ КОМПОЗИЦІЙ З КОКОСОВОЮ КЛІТКОВИНОЮ 

Визначено реологічні показники тістових композицій з додаванням кокосової клітковини в концентрації 3, 5 і 7 % від маси борошна. Виявлено, що добавка впливає на структуру кондитерського й хлібного тіста залежно від співвідношення борошна та рідкої основи.
 
Ключові слова: кокосова клітковина, амілограма, клейстеризація, альвеограма, пружність, розтяжність, еластичність, робота деформації. 

REFERENCES 

1. Semenova A. B., Pysarec' O. P., Drobot V. I. Doslidzhennja strukturno-mehanichnyh vlastyvostej tista iz sucil'no zmelenogo pshenychnogo ta spel'tovogo boroshna. Hranenye y pererabotka zerna. 2016. № 6–7 (203). S. 58–61.
2. Goral'chuk A. B., Pyvovarov P. P., Grynchenko O. O. ta in. Reologichni metody doslidzhennja syrovyny i harchovyh produktiv ta avtomatyzacija rozrahunkiv reologichnyh harakterystyk : navch. posib. Harkiv : Harkiv. derzh. un-t harchuvannja ta torgivli, 2006. 63 s.
3. Shanina O. M., Gavrysh T. V., Galjasnyj I. V., Dugina K. V. Reologichni vlastyvosti bezgljutenovogo bezdrizhdzhovogo tista. Young Scientist. 2017. № 2 (42). С. 225–229.
4. Kucheruk Z. I., Cukanova E. S. Vlijanie ksantanovoj kamedi na svojstva "muki bezbelkovoj". Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2014. Т. 2. № 5. С. 51–53.
5. Lisovs'ka T. O., Pokotylo O. S., Chorna N. V. Vyvchennja mozhlyvosti vykorystannja boroshna kukurudzjanogo ekstrudovanogo v tehnologii' biskvitnogo napivfabrykatu. Nauk.visn. L'viv. nac. un-tu im. S. Z. G'zhyc'kogo. 2014. T. 16. № 2 (59). Ch. 3. S. 133–139.
6. Codină G. G., Mironeasa S. The effect of lecithin on alveograph characteristics, baking and sensorial qualities of wheat flour. Food and Environment Safety. 2013. Vol. XII (1). P. 59–63.
7. Sroan B. S., Kaur A. Effect of antioxidants on farinograph and amylograph characteristicsof wheat flour. International Journal of Food Properties. 2004. Vol. 7 (3). P. 379–391.
8. Olijnyk S. G., Lysjuk G. M., Kravchenko O. I., Samohvalova O. V. Tehnologii' hlibobulochnyh vyrobiv iz produktamy pererobky zarodkiv pshenyci : monografija. Harkiv : Harkiv. derzh. un-t harchuvannja ta torgivli, 2014. 108 s.
9. Drobot V. I., Izhevs'ka O. P., Bondarenko Ju. V. Doslidzhennja strukturno-mehanichnyhvlastyvostej tista zi shrotom nasinnja l'onu. Hlibopekars'ka i kondyters'ka prom-st' Ukrai'ny. 2015. № 10 (131). S. 29–33.
10. Kravchenko M. F., Tkachenko L. V., Myhajlyk V. S. Tehnologija pisochnogo pechyva zi shrotamy olijnyh kul'tur. Mizhnar. nauk.-prakt zhurn. "Tovary i rynky". 2016. № 2 (22). S. 138–147.
11. Bachyns'ka Ja. O., Nepochatyh T. A., Borodaj D. V. Shljahy pidvyshhennja biologichnoi'cinnosti kondyters'kyh vyrobiv ta vdoskonalennja tehnologii' vyrobnyctva pechyva z vykorystannjam shrotiv. Zernovi produkty i kombikormy. 2013. № 3 (51). S. 27–30.
12. Kryvoruchko M. Ju., Forostjana N. P. Reologichni vlastyvosti pshenychnogo tista z kokosovoju klitkovynoju. Mizhnar. nauk.-prakt zhurn. "Tovary i rynky". 2016. № 2 (22). S. 177–184.
13. DSTU 4235:2003. Zernovi kul'tury i produkty pomelu zernovyh. Vyznachennja v’jazkosti boroshna. Metod z vykorystannjam amilografa. Kyi'v : Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, 2003. 15 s.
14. DSTU 4111.4–2002. Boroshno pshenychne. Fizychni harakterystyky tista. Ch. 4. Vyznachennja reologichnyh vlastyvostej al'veografom. Kyi'v : Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, 2002. 16 s.
15. Lysjuk G. M., Samohvalova O. V., Kucheruk Z. I. ta in. Tehnologija boroshnjanyh kondyters'kyh i hlibobulochnyh vyrobiv : navch. posib.;za red. G. M. Lysjuk. Harkiv :HDUHT, 2007. 412 s.
16. Petrushevskij V. V., Bondar' E. G., Vinokurova E. V. Proizvodstvo saharistyh veshhestv.Kiev : Urozhaj, 1989. 168 s.
17. Chto takoe krahmal. URL : http://www.nprb.ru/starch.html.
18. Izmenenija krahmala. Nabuhanie i klejsterizacija. URL : https://bstudy.net/619357/estestvoznanie/izmeneniya_krahmala.
19. Al'veograf – pribor dlja kompleksnogo issledovanija kachestva muki. URL : http://www.soctrade.in.ua/equipment/shop/the-alveograph-device-for-integrated-research-quality-flour.
20. Reologichni modeli til. URL : https://konspekta.net/lek-4979.html.
21. Metody i pribory dlja opredelenija fizicheskih svojstv testa. URL : http://hleb-produkt.ru/tehnologiya-hlebopecheniya/1282-metody-i-pribory-dlya-opredeleniya-fizicheskih-svoystv-testa.html.

ТЕХНОЛОГІЯ ФЕРМЕНТОВАНИХ НАПОЇВ НА ОСНОВІ MEDUSOMYCES GISEVII V З ПРЯНО-АРОМАТИЧНОЮ СИРОВИНОЮ

Автор: sveta on . Posted in 2018_03(27)

УДК 635.7:663.14.036
 
ВІТРЯК Оксана,
к. т. н., доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТКАЧЕНКО Любов,
к. т. н., доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРИБИЛЬСЬКИЙ Віталій, 
д. т. н., професоркафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Національного університету харчових технологій 

ТЕХНОЛОГІЯ ФЕРМЕНТОВАНИХ НАПОЇВ НА ОСНОВІ MEDUSOMYCES GISEVII З ПРЯНО-АРОМАТИЧНОЮ СИРОВИНОЮ 

Досліджено й науково обґрунтовано доцільність використання в технології ферментованих напоїв на основі культури мікроорганізмів Medusomyces gisevii V пряно-ароматичної сировини, багатої на біологічно активні речовини. Вивчено вплив на тривалість бродіння та органолептичні властивості готового напою водних екстрактів м’яти, меліси, лофанту й солодки. Встановлено технологічні параметри приготування ферментованих напоїв на основі культури мікроорганізмів Medusomyces gisevii V з використанням раціональної кількості зазначених водних екстрактів.
 
Ключові слова:
ферментовані напої, культура мікроорганізмів Medusomyces gisevii V, пряно-ароматична сировина, м’ята, меліса, лофант, солодка. 

REFERENCES 

1. Prybyl's'kyj V. L., Romanova Z. M., Sydor V. M., Ced O. O. ta in. Tehnologija bezalkogol'nyh napoi'v : pidruch. ; za red. dokt. tehn. nauk., prof. V. L. Prybyl's'kogo. Kyi'v : NUHT, 2014. 310 s.
2. Danieljan L. T. Chajnyj grib (Kombucha) i ego biologicheskie osobennosti. M. : OAO Izd-vo "Medicina", 2005. 176 s.
3. Karputina M. V., Hargelija D. D. Neshkidlyvi tehnologii' u vyrobnyctvi bezalkogol'nyh napoi'v z natural'noi' roslynnoi' syrovyny. Naukovi pr. NUHT. 2016. T. 22, № 6. S. 220–227.
4. Zhumabekova K., Zhumabekova B., Mamonova L., Rymzhanova Z., Tarasovskaya N. Effect of herbal supplements on antimicrobial activity of Kombucha tea. Proceedings of the Malaysia International Symposium "Sustainable Bioresources for Bioeconomy". Malaysia. 2014. 58 р.
5. Gunther W. Frank. Kombucha. Healthy beverage and natural remedy from the Far East. Publ. H. Ennsthaler. F-4402 Steyr. 1995. 160 p.
6. Dobonij I. V., Bil'ko M. V., Korableva O. A. Nauchnyj podhod k sostavleniju kompozicij iz prjano-aromaticheskogo syr'ja dlja vermutov. Pishhevaja prom-st': nauka i tehnologii. Minsk. 2012. S. 17–19.
7. Ivanova V. Bezalkogol'ni napoi' na osnovi fitoekstraktiv. Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky". 2011. № 2 (12). S. 69–74.
8. Vitrjak O. P. Tehnologichni aspekty vykorystannja prjano-aromatychnoi' syrovyny u tehnologii' napoi'v. Problemy ekologichnoi' biotehnologii'. 2014. № 2. S. 14–21. URL : http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/article/view/7463.
9. Romanova Z. M., Romanov M. M. Perspektyvy vykorystannja roslynnoi' syrovyny u pyvovarinni. Problemy ekologichnoi' biotehnologii'. 2012. № 2. URL: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/article/view/3032/2967.
10. Patent 2210952 S2 RF MPK, A 23 L 2/00, A 23 L 2/38, A 23 L 2/52, A 23 L 2/58. Bezalkogol'nyj napitok "Melissovyj". Ogarkov B. N., Ogarkova G. R., Samusenok L. V., Alekseeva T. N., Oreshhenko A. V. № 2000122469A ; zajavl. 25.08.2000 ; opubl. 20.09.2002 ; RU2210952C2 ; opubl. 27.08.2003.
11. Zhumabekova B. K., Zhumabekova K. A. Tehnologija poluchenija chajnogo kvasa s dobavleniem jekstrakta dushicy. Fundamental'nye issledovanija. 2015. № 2 (11). S. 2370–2373.
12. Patent 29795 Ukrai'ny, MKY6 A 23 L 2/00, S 12 S 3/00. Asociacija mikroorganizmiv Medusomyces gisevii V dlja oderzhannja bezalkogol'nyh napoi'v brodinnja. Prybyl's'kyj V. L., Domarec'kyj V. A., Vitrjak O. P. № 97063367 ; zajavl. 27.06.1997 ;opubl. 29.12.1999, Bjul. № 8 ; 15.11.2000, Bjul. № 6-II.
13. DSanPiN 2.2.4-171-10. Gigijenichni vymogy do vody pytnoi', pryznachenoi' dlja spozhyvannja ljudynoju. Kyi'v : MOZ Ukrai'ny, 2010. 36 s.
14. DSTU 7525:2014. Voda pytna. Vymogy do kontroljuvannja jakosti. Kyi'v : Minekonomrozvytku Ukrai'ny, 2014. 25 s.
15. DSTU 4623:2006/GOST 31361–2008. Cukor bilyj. Tehnichni umovy. Kyi'v : DP "UkrNDNC", 2007. 18 s.
16. DSTU 7174:2010. Chaj chornyj bajhovyj fasovanyj. Tehnichni umovy. Kyi'v : Derzhspozhyvstandart, 2011. 18 s.
17. Derzhavna Farmakopeja Ukrai'ny. 2-ge vyd.. dop. 2. Harkiv : Derzh. pidpryjemstvo "Ukr. nauk. farmakopejnyj centr jakosti likars'kyh zasobiv". 2018. 336 s.
18. GOST 22839–88. Korni i kornevishha solodki. Tehnicheskie uslovija. M. : Gos. agroprom. kom. SSSR, 1988. 17 s.
19. DSTU 4069:2016. Napoi' bezalkogol'ni. Zagal'ni tehnichni vymogy. Kyi'v : DP "UkrNDNC", 2016. 22 s.
20. TI 10-04-06-144–87. Tehnologicheskaja instrukcija po proizvodstvu bezalkogol'nyh napitkov i kvasa. M. : Gos. agroprom. kom. SSSR, 1988. Ch. І i ІІ. 295 s.
21. Likars'ki roslyny. Encyklopedychnyj dovidnyk ; za red. A. M. Grodzins'kogo. Kyi'v : Ukr. encyklopedija. 1992. 544 s.

СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦУКРОВИХ ПАСТ

Автор: sveta on . Posted in 2018_03(27)

УДК 663.916.1-02
 
КРАВЧЕНКО Михайло,
д. т. н., професор, завідувач кафедритехнології і організації ресторанного господарства 
Київського національного 
торговельно-економічного університету
 
РИБЧУК Лариса,
аспірант кафедри технології і організації ресторанного господарства
Київського національного торговельно-економічного університету 

СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦУКРОВИХ ПАСТ 

Досліджено структурно-механічні властивості цукрової пасти з викорис­танням молочної сироватки сухої демінералізованої. Встановлено її вплив на деформаційні характеристики цукрових паст. Визначено раціональну кількість молочної сироватки сухої демінералізованої в рецептурах цукрових паст і напрями її технологічного використання.
 
Ключові слова: цукрова паста, молочна сироватка суха демінералізована, загальна деформація, умовно-миттєвий модуль пружності, високоеластичний модуль, пластична в’язкість, в’язкість пружної післядії. 

REFERENCES 

1. Fabryka kondyters'kyh prykras "Ukrasa". URL : http://www.ukrasa.com.ua.
2. Internet-magazyn ta magazyn rozdribnoi' torgivli kondyters'koi' syrovyny ta instrumentiv TM "Galette Trejd". URL : https://galette.com.ua/g1236383-mastika-martsipan-tsvetochnaya.
3. Internet-magazyn ta magazyn rozdribnoi' torgivli kondyters'koi' syrovyny ta instrumentiv "Zolotoj trjufel'". URL : https://tortodel.com.ua/ingredienty/mastika-dlya-torta/mastika-dlya-modelirovaniya-chernaya-modecor-ror-5-kg.html?mfp=39-tip-mastiki%5B%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE% D0%B4%D.
4. Internet-magazyn kondyters'koi' syrovyny ta instrumentiv Farina. URL : https://tortodel.com.ua/ingredienty/mastika-dlya-torta/mastika-dlya-modelirovaniya-chernaya-modecor-ror-5-kg.html?mfp=39-tip-mastiki%5B%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D.
5. Hramcov A. G. Fenomen molochnoj syvorotki : monografija. SPb. : SP "Professija", 2011. 804 s.
6. Hramcov A. G., Nesterenko P. G. Tehnologija produktov iz molochnoj syvorotki : ucheb. posob. M. : DeLiprint, 2004. S. 587.
7. Hramcov A. G., Evdokimov I. A., Nesterenko P. G. Innovacionnye prioritety ispol'zovanija molochnoj syvorotki na principah logistiki bezothodnyh tehnologij. Molochnaja prom-st'. 2008. № 11. S. 28–30.
8. Evdokimov I. A., Volodin D. N., Golovkina M. V., Zolotareva M. S., Topalov V. K.Obrabotka molochnogo syr'ja membrannymi metodami. Molochnaja prom-st'. 2012. № 2. S. 34–37.
9. Gondar O. P., Romanchuk I. O. Zmina mineral'nogo skladu suhoi' molochnoi' syrovatkyza riznyh metodiv obrobljannja : zb. nauk. pr. Vinnyc'. nac. agrarnogo un-tu. 2015. S. 94.
10. Minorova A. V., Romanchuk I. O. Pererobka molochnoi' syrovatky iz zastosuvannjam elektrodializnoi' obrobky. Visn. agrarnoi' nauky. 2010. S. 58–60.
11. Gulenko L., Sibiljeva E., Zhyvotkevych L. Receptury: torty, tistechka biskvitni, perekladenci, rulety. Kyi'v : Ukrhlibprom, 2013. 600 s.
12. Goral'chuk A. B., Pyvovarov P. P., Grynchenko O. O., Pogozhyh M. I., Polevych V. V.,Gurs'kyj P. V. Reologichni metody doslidzhennja syrovyny i harchovyh produktiv ta avtomatyzacija rozrahunkiv reologichnyh harakterystyk : navch. posib. Harkiv : Hark. derzh. un-t harch. ta torgivli, 2006. 63 s.
13. Peresichnyj M. I., Kravchenko M. F., Karpenko P. O., Karpachov V. V. Pidsolodzhujuchirechovyny u harchuvanni ljudyny : monografija. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2004. 446 s.

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ ЗАПАХУ СУХИХ РИБОРОСЛИННИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

Автор: sveta on . Posted in 2018_03(27)

УДК 637.56.067.067
 
ФЕДОРОВА Діна,  
 к. т . н., доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства
Київського національного торговельно-економічного університету 

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ ЗАПАХУ СУХИХ РИБОРОСЛИННИХ НАПІВФАБРИКАТІВ 

Вивчено вплив рослинної клітковини та вмісту азотистих летких основ на сенсорні характеристики сухих риборослинних напівфабрикатів на основі патраної без голови дрібної риби родини Gobiidae та рибних голів. Науково обґрунтовано доцільність використання висівок пшеничних і знежиреної молочної сироватки для зниження інтенсивності специфічного рибного запаху в досліджуваних напів­фабрикатах.
 
Ключові слова: сухі риборослинні напівфабрикати, дрібна риба родини Gobiidae, сенсорні характеристики, профіль аромату, дезодорація, висівки пшеничні. 

REFERENCES 

1. FAO Statistical Yearbook 2010. Word Food and Agriculture. Word Food and Agriculture Organization of The United Nations. Roma, 2010. URL : http://www.fao.org.
2. Cibizova M. E. Malomernoe rybnoe syr'e i othody ot razdelki promyslovyh ryb – potencial'noe syr'e dlja poluchenija funkcional'no znachimyh komponentov pishhi. Vestn. AGTU. Rybnoe hoz-vo. 2010. № 2. S. 130–136.
3. Sajt Derzhavnogo agentstva rybnogo gospodarstva Ukrai'ny. Obsjagy vylovu ryby v Ukrai'ni. URL : http://darg.gov.ua/index.php.
4. Dobuvannja vodnyh bioresursiv za 2017 rik. Stat. bjul. Kyi'v, 2017. URL : http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.
5. Abramova L. S. Polikomponentnye produkty pitanija na osnove rybnogo syr'ja. M. : VNIRO, 2005. 175 s.
6. Sydorenko O. V. Formuvannja asortymentu ta jakosti ryboroslynnyh produktiv. Kyi'v :Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2006. 322 s.
7. Mazaraki A. A., Lebs'ka T. K., Sydorenko O. V., Nikolajenko S. M., Prytul's'ka N. V. Innovacijni tehnologii' pererobky ryby. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2014. 432 s.
8. Piddubnyj V. A., Mazaraki A. A., Prytul's'ka N. V., Kravchenko M. F., Fedorova D. V.Innovacii' v harchovyh tehnologijah : monografija ; za red. d-ra tehn. nauk, prof. V. A. Pid­dubnogo. Kyi'v : Kondor-Vyd-vo, 2015. 568 s.
9. Kolakovs'kij Je. Tehnologija rybnogo farsha ; pod red. kand. tehn. nauk L. I. Borisochkinoj.M. : Agropromizdat, 1991. 220 s.
10. Vasjukova A. T. Razrabotka i issledovanie tehnologij kombinirovannyh mjaso-rybnyh kulinarnyh izdelij : avtoref. dis. … d-ra tehn. nauk. Har'kov, 1996. 50 s.
11. Jarceva N. V., Dolganova N. V. Izuchenie vozmozhnosti izuchenija kachestva rybnogo farsha putem promyvanija organicheskimi kislotami. Vestn. AGTU. Rybnoe hoz-vo. 2011. № 1. S. 158–164.
12. DSTU ISO 6564:2005.Doslidzhennja sensorne. Metodologija stvorennja spektru flejvoru. Sensory analysis. Methodology. Flavour Profile Method Draft International Standart: ISO/DIS 6564. 1983. 11 p.
13. Pil' L. I., Ol'hovskaja L. I., Mironova O. P. Metody opredelenija ALO v rybnyh produktah. Izv.vuzov. Pishhevaja tehnologija. № 5–6. S. 85–87.

СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ АКУЛИ КАТРАН (SQUALUS ACANTHIAS)

Автор: sveta on . Posted in 2018_03(27)

УДК 641.1:[637.56:639.231
 
СИДОРЕНКО Олена,
д. т. н., професор кафедри товарознавства, управління безпечністю
та якістю Київського національного торговельно-економічного університету
 
БОЛІЛА Надія,
аспірант кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДОНЧЕВСЬКА Раїса,
к. т. н., доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету 

СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ АКУЛИ КАТРАН (SQUALUS ACANTHIAS) 

Представлено дані імпорту на ринок України акул, жирів та їх фракцій з риб’ячої печінки за останні роки. Встановлено основні ідентифікаційні ознаки акули катран (Squalus acanthias). Наведено результати дослідження показників, що характеризують споживні властивості акули катран з метою забезпечення вітчизняного ринку біологічно цінною рибною сировиною.
 
Ключові слова: акула катран, споживні властивості, морфологічний склад, амінокислотний склад, жирнокислотний склад, безпечність. 

REFERENCES
 
1. Derzhavnа sluzhbа statystykyUkrai'ny. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
2. International Plan of Action for Conservation and Management of Sharks. 2014. URL : http://www.fao.org/ipoa-sharks/background/sharks/en.
3. Mazaraki A. A., Lebs'ka T. K., Sydorenko O. V. ta in. Innovacijni tehnologii' pererobky ryby : monografija. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2014. 431 s.
4. Sydorenko O. V. Formuvannja asortymentu ta jakosti ryboroslynnyh produktiv : monografija. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2006. 312 s.
5. Studencova N. A. Perspektivy razvitija funkcional'nyh produktov pitanija iz rybnogo syr'ja. Rybnoe hoz-vo. 2003. № 4. S. 57–59.
6. Golembovs'ka N., Lebs'ka T. Harchova cinnist' koropa i tovstolobyka osinn'ogo vylovu. Prodovol'cha industrija APK. 2014. № 2. S. 11–15.
7. Lebs'ka T., Grygor’jeva L., Karpovec' P. Osoblyvosti himichnogo skladu ta perspektyvy vykorystannja biologichno aktyvnoi' dobavky "Skvamaryn". Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovaryi rynky". 2010. № 1. S.67–73.
8. Bolila N. O. Vplyv morfometrychnyh harakterystyk na spozhyvni vlastyvosti chornomors'koi' akuly katran. Visn. L'viv. komercijnoi' akad. 2016. Vyp. 16. S. 119–122.Serija tovaroznavcha.
9. MV 15.2-5.3-004:2007. Metod vyznachennja kil'kosti mezofil'nyh aerobnyh ta fakul'tatyvno-anaerobnyh mikroorganizmiv. Kyi'v : Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, 2008. 220 s.
10. DSTU GOST 30726–2002. Produkty harchovi. Metody vyjavlennja ta vyznachennja kil'kosti bakterij vydu Escherichia coli. Kyi'v : Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, 2002. 13 s.
11. Metodicheskie ukazanija 4.1.1482-03.Opredelenie himicheskih jelementov v biologiches­kih sredah i preparatah metodami atomno-jemissionnoj spektrometrii s induktivno-svjazannoj plazmoj i mass-spektrometrii s induktivno-svjazannoj plazmoj. M. : Minzdrav RF, 2003. 16 s.
12. Kozarenko T. D., Zuev S. N., Muljar N. F. Ionoobmennaja hromatografija aminokislot(Teoreticheskie osnovy i praktika). Novosibirsk : Nauka. Sib. otd-nie, 1981. 160 s.
13. Christie W. W. Lipid analysis. Oxford, New York : Pergamon Press, 1991. 418 p.
14. Gorbatov A. V., Maslov A. M., Machihin Ju. A. Strukturno-mehanicheskie harakteristikipishhevyh produktov : sprav.; pod red. A. V. Gorbatova. M. : Legkaja i pishhevaja prom-st', 1982. 296 s.
15. Bolila N. O., Sydorenko O. V., Korotec'kyj V. P. Bezpechnist' harchovogo vykorystannjachornomors'koi' akuly katran. Voda: problemy ta shljahy vyrishennja : zb. st. nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoju uchastju (m. Rivne, 6–8 lyp. 2016 r.). Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. 2016. S. 13–17.
16. Sydorenko O., Bolila N., Korotec'kyj V. Harakterystyka bezpechnosti m’jasa chornomors'koi'akuly katran za vmistom vazhkyh metaliv. Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky". 2015. № 2 (20). S. 124–132.
17. Bolila N. Biologichna cinnist' bilka akuly katran. Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky". 2016. № 2 (22). S. 130–137.
18. Sydorenko O., Bolila N., Shapoval S. Spozhyvni vlastyvosti zhyru akuly katran (Squalusacanthias). Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky". 2017. № 2 (24). S. 50–58.
19. Sydorenko O. V., Bolila N. O., Forostjana N. P. Prognozuvannja terminu zberigannja chornomors'koi' akuly katran zalezhno vid impul'su syly deformacii'. Visn. NTU "HPI". Harkiv : NTU "HPI", 2016. № 42 (1214). S. 205–210. Serija : Novi rishennja v suchasnyh tehnologijah. DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.42.33