УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІОГАЗУ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 628.477:628.336.6
 
ШЕВЧЕНКО Р.,
к. т. н., доцент Одеської національної академії харчових технологій
 
КОМПАНІЄЦЬ В.
аспірант Одеської національної академії харчових технологій
 
УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІОГАЗУ
 
Біогазова утилізація – привабливий сегмент біоенергетики, яка має низку переваг порівняно з іншими видами відновлювального джерела енергії (ВДЕ). Встановлено, що перспективним способом збільшення виходу біогазу є комплексна утилізація відходів на харчових підприємствах, завдяки чому групи органічних сполук, що беруть участь у метаногенезі, стають більш доступними для протікання стадій анаеробного бродіння.
 
Ключові слова: біогазова утилізація, комплексна біоутилізація, біогаз, комплексна переробка відходів.
 
 УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІОГАЗУ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕКОМАРКУВАННЯ ТОВАРІВ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 366.64:504(477)
 
ГАЛИК Іван,
к. т. н., професор Львівської комерційної академії
 
СЕМАК Богдан,
д. т. н., професор Львівської комерційної академії
 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕКОМАРКУВАННЯ ТОВАРІВ
 
Обгрунтовано можливість і доцільність використання зарубіжного досвіду екомаркування товарів в Україні. Описано особливості екомаркування в Німеччині, США, Росії, країнах Скандинавії та Європейського Союзу. Показано напрями вдосконалення екомаркування товарів і послуг в Україні.
 
Ключові слова: екологічне маркування, екологічна безпечність, екологічні знаки, екологічні критерії, зарубіжний досвід.
 
 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕКОМАРКУВАННЯ ТОВАРІВ

ТЕПЛОЄМНІСТЬ ЗИМОВИХ СОРТІВ ГРУШІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 664.8.004.4:634.13
 
КОЛТУНОВ Віктор,
д. с.-г. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
МАЗУР Валерій,
ст. викладач Уманського національного університету садівництва
 
ТЕПЛОЄМНІСТЬ ЗИМОВИХ СОРТІВ ГРУШІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ
 
Досліджено п’ять зимових сортів плодів груші, вирощених в умовах Правобережного Лісостепу України. Визначено окремі фізичні й теплофізичні параметри плодів груші: швидкість зниження температури до оптимальної при зберіганні в умовах холодильної камери та отеплення до початкової температури перед їх реалізацією. Розраховано ентальпії при зазначених процесах, що уможливлює регулювання виробництва холодоагенту та тривалість роботи вентиляторів при зберіганні плодів груші.

Ключові слова: збереженість, плоди груші, швидкість охолодження і нагрівання, фізичні та теплофізичні параметри плодів груші, температура, динамічна різниця, холодильна камера, маса плоду, теплоємність.
 
 ТЕПЛОЄМНІСТЬ ЗИМОВИХ СОРТІВ ГРУШІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

МЕДОГОНКА ХОРДІАЛЬНО-РАДІАЛЬНОГО ТИПУ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 638.14
 
ЧЕПОК Роман,
к. п. н., доцент Херсонського державного університету
 
ЧЕПОК Володимир,
к. п. н., професор Херсонського державного університету
 
НОСОВА Ірина
к. п. н., доцент Херсонського державного університету
 
МЕДОГОНКА ХОРДІАЛЬНО-РАДІАЛЬНОГО ТИПУ
 
Наведено переваги й недоліки ручних і електричних медогонок хордіального та радіального типів. Спроектовано та виготовлено новий вид електричної медогонки хордіально-радіального типу, в якій відсутні шкідливі ефекти турбулентності та вертолітності. Проаналізовано основні технічні характеристики нової медогонки та зображення її основних складальних одиниць.

Ключові слова: відкачування меду, ефект турбулентності, ефект вертолітності, переваги й недоліки медогонок, конструкція медогонки, електрична медогонка.
 
 МЕДОГОНКА ХОРДІАЛЬНО-РАДІАЛЬНОГО ТИПУ

ВПЛИВ ОБРОБКИ НА ЕЛЕКТРИЗОВАНІСТЬ ПАЛЬТОВИХ ВОВНЯНИХ ТКАНИН

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 677.017.57:677.3
 
ХРЕБТАНЬ Олена,
к. т. н., доцент Чернігівського державного технологічного університету
 
ВПЛИВ ОБРОБКИ НА ЕЛЕКТРИЗОВАНІСТЬ ПАЛЬТОВИХ ВОВНЯНИХ ТКАНИН
 
Наведено результати дослідження позитивного впливу спеціальної (антистатичної) обробки на електризованість пальтових вовняних тканин із вмістом синтетичних волокон. Підтверджено доцільність використання такої обробки для усунення електризованості цих тканин.
 
Ключові слова: електричні властивості тканин, електризованість, хімічні синтетичні волокна, пальтові вовняні тканини, антистатичні препарати, спеціальна обробка тканин.
 
 ВПЛИВ ОБРОБКИ НА ЕЛЕКТРИЗОВАНІСТЬ ПАЛЬТОВИХ ВОВНЯНИХ ТКАНИН