Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

№ 2(8)2009

Автор: Редактор on . Posted in 2009

 ЗМІСТ
РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
РУЖЕВИЧЮС Ю. Системи і засоби соціально відповідального та стійко розвиваючого підприємництва: національнийта міжнародний контекст 5
ПАВЛОВА О. Проблеми функціонуваннявиноробних підприємств в умовах інноваційного розвитку 19
КОЗЛОВА С. Ринок морепродуктів України:аналіз і тенденції 24
ТКАЧЕНКО Т.,
ДУПЛЯК Т.
Рейтингова оцінка регіональногорівня розвитку виставковоїдіяльності в Україні 30
ГАЛИК І.,
СЕМАК Б.
Роль товарознавства у формуванніта стандартизації еколого- гігієнічних вимог до товарівлегкої промисловості України 37
ПУШКАР Г.,
СЕМАК Б., МОЛ.
Проблеми формування сегментаринку інтер’єрного текстилюв Україні 43
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ ПРОДУКТІВ
ПИВОВАРОВ Є. Кінетика процесу структурування харчових модельних системна основі іонотропного полісаха- риду натрію альгінату 48
ДМИТРИК І. Особливості використанняхарчових текстур у молекулярній технології 58
ДЗЮНДЗЯ О. Перспективи використання хурмиу виробництві продуктів харчування функціонального призначення 65
МУСІЙЧУК О. Нові види функціональних бутербродних паст на основі продуктів переробки молочної сироватки 70
АНТОНЕНКО А.,
КРАВЧЕНКО М.
Наукове обґрунтування і розроблення фруктових систем як основидля солодких соусів 76
ПЕРЕСІЧНИЙ М.,
НЕІЛЕНКО С.
Технологія молочних і овочевихнапоїв радіозахисної дії 83
КОРЗУН В.,
АНТОНЮК І.,
БУРЯЧЕНКО Л.
Радіозахисні властивості салатівіз бурими морськими водоростями 88
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ТАРАБРІНА І. Конкурентоспроможність сортів столового винограду 96
КОЛТУНОВ В.,
ВОВК М.
Товарознавча оцінка сортівгарбуза, районованиху Поліській зоні України 101
БЄЛІНСЬКА Є. Зміни хімічного складу редисузалежно від виду упаковки 108
СЄНОГОНОВА Л. Сенсорні властивості цукерок для спортсменів 115
ГОЛУБ Б.,
ДАНИЛЕНКО С.,
РУДАВСЬКА Г.
Вплив пропіоновокислих бактерійна динаміку біфідофлори під час ферментації молока 121
РЯБЧЕНКО Н.,
ГУЦЬ В.,
ГУБЕНЯ О.
Структурно-механічні властивостіяк складова якості м’якихрозсільних сирів 128
СИДОРЕНКО О.,
МОСКАЛЮК Р.,
ДРОБА Н.
Реологічні властивостістабілізаційних системдля заливних рибних продуктів 134
ХЛІБІЙЧУК В. Якість раціонів шкільногохарчування 142
УДОСКОНАЛЕННЯСПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
ХЛЄБНІКОВА Н.,
ОМЕЛЬЧЕНКО Н.
Проблеми понятійно-терміно- логічного апарату в нормативних документах хутряної галузі 147
КАЛАШНИК О. Обґрунтований вибір номенклатури показників споживчих властивостей – основа оцінювання конкурентоспроможності хутряних напівфабрикатів 152
ГРИГОРЕНКО І. Аналіз дефектів ювелірних виробів,що виникають під час лиття 157
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ
БЕЛІНСЬКА С. Управління біологічною безпечністю швидкозамороженої плодоовочевої продукції 166
ОРЛОВА Н.,
КАМЄНЄВА Н.
Безпечність заморожених напівфабрикатів із томатних овочів 173

№ 1(7)2009

Автор: Редактор on . Posted in 2009

 З М І С Т

РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

БРАЇЛКО А., ОМЕЛЬЧЕНКО Н.
Проблеми вдосконалення інформаційного забезпечення споживачів одягу зі шкіри 7
ГАЛИК І., СЕМАК Б.
Гармонізація товарної інформації одягу вітчизняного та зарубіжного виробництва 12
КУНДІУС Д.,
Асортимент фіточаїв на ринку України 16

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ ПРОДУКТІВ

ГОЛУБ Б., ДАНИЛЕНКО С., РУДАВСЬКА Г.
Пребіотична активність природних джерел полісахаридів 21
СИДОРЕНКО О., МОСКАЛЮК Р.
Фізіологічні та технологічні аспекти застосування гідроколоїдів у виробництві рибних кулінарних виробів 27
ПРИТУЛЬСЬКА Н., СЄНОГОНОВА Л., КОВАЛЬ І.
Дослідження функціональної ефективності цукерок для спортсменів 36
КРАВЧЕНКО М., ДЕМІЧКОВСЬКА М.
Технологія борошняних кулінарних напівфабрикатів із дієтичними добавками 44
КОРЗУН В., АНТОНЮК І.
Нові десертні страви у профілактиці мікроелементозів 51
АНТОНЕНКО А.
Оцінка якості нових соусів підвищеної харчової цінності 58

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

КОЛТУНОВ В., БЄЛІНСЬКА Є.
Удосконалення методики відбору проб для визначення якості редису 63
ПОТАПОВ В., ЛЕТУТА Т., ДУБІНІНА С.
Вплив параметрів бланшування на колірні характеристики томатів 69
ДЯТЛОВ В., МЕДВЕДКОВА І., ПОПОВА Н.
Закономірності перебігу біохімічних процесів у свіжих плодах, овочах і грибах під час зберігання 77
БЕЛІНСЬКА С., ОРЛОВА Н., ДЕНИСЕНКО В.
Прогнозування збереженості швидкозамороженої плодоовочевої продукції 85
КАМЄНЄВА Н.
Оцінка якості швидкозамороженого напівфабрикату "Лечо овочеве" 97

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

БОЕВА-КАШЛОВА Г.
Исследование теплофизических характеристик двухкомпонентных нетканых материалов 104
ГЛУШКОВА Т.
Використання пластифікаторів у виробництві паперу зменшеної маси 110
КАЛАШНИК О.
Зміна біостійкості хутряних шкурок кроля під час зберігання 116
ТКАЧУК В.
Оцінка якості біопалива на основі ріпакової олії 121

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ

КРУСІР Г., ЯШКІНА В., ЛОБОЦЬКА Л.
Дослідження взаємозв'язку хімічного складу рисового лушпиння та антиліполітичної активності іммобілізованого інгібітора фосфоліпідної природи 126
ПОПОВА Н., ОЗОЛІНА Н., АРТЮХ Т.
Сертифікація продукції легкої промисловості дитячого асортименту в Україні 131
КОЛОМІЄЦЬ Т.
Якість і безпечність посуду з полімерних матеріалів 137