УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ РИБОРОСЛИННИХ КОНСЕРВІВ

Автор: sveta on . Posted in 2008-2

УДК 660.2: 641.5:639.2
 
СИДОРЕНКО Олена,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ РИБОРОСЛИННИХ КОНСЕРВІВ
 
Наведено результати аналітико-практичних досліджень щодо наукового обґрунтування та розробки режиму й формули стерилізації нових видів консервів риборослинних в скляній тарі з кришкою системи twist-off "Товстолобик консервований з додаванням морських водоростей", що забезпечує промислову стерильність продукту та збереження високого рівня органолептичних властивостей.

 НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ РИБОРОСЛИННИХ КОНСЕРВІВ

СУЧАСНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Автор: sveta on . Posted in 2008-2

УДК 621.798:664
 
УХЕРЕК Марцена,
професор Краківського економічного університету, Польща
 
СУЧАСНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 
Встановлено, що напрями розвитку глобального ринку пакування залежать від ступеню задоволення потреб індивідуальними сегментами цієї індустрії. Вимоги споживача до якості пакування, захисту навколишнього середовища та розвиток нових систем збуту й просування товарів зумовлюють ці потреби. Асортимент наявних пакувальних матеріалів, який постійно розширюється, можливість розробки нових з певними властивостями у поєднанні зі зростаючими вимогами споживачів, жорсткою конкуренцією та проблемами захисту навколишнього середовища забезпечує постійний розвиток індустрії пакування в цілому і харчових продуктів зокрема. Представлено сучасні методи вирішення проблем пакування харчових продуктів, а саме – активне та "розумне" пакування, "пакет у коробці" та біологічно-градуйовані пакувальні матеріали.

 СУЧАСНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ВПЛИВ БАГАТОРАЗОВОГО ПРАННЯ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИБІЛЕНИХ ЛЛЯНИХ СТОЛОВИХ ТКАНИН

Автор: sveta on . Posted in 2008-2

УДК 677.017.85
 
МЕЛЬНИК Андрій,
ст. викладач Рівненського інституту слав’янознавства
 
ЗІМІНА Надія,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ВПЛИВ БАГАТОРАЗОВОГО ПРАННЯ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИБІЛЕНИХ ЛЛЯНИХ СТОЛОВИХ ТКАНИН
 
Проаналізовано фізико-механічні та фізико-хімічні показники зносостійкості лляних тканин для столової білизни під дією багаторазового прання. Доведено, що підвищенню зносостійкості сприяє технологія холодного відбілювання, структурна рівномірність і висока поверхнева густина тканини.

 ВПЛИВ БАГАТОРАЗОВОГО ПРАННЯ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИБІЛЕНИХ ЛЛЯНИХ СТОЛОВИХ ТКАНИН

ПОЛІПШЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАПЕРУ ДЛЯ ЗОШИТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМПОЗИЦІЙ ВОЛОКНИСТИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

Автор: sveta on . Posted in 2008-2

УДК 676.1
 
ГЛУШКОВА Тетяна,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
БАРАБАШ Світлана,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПОЛІПШЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАПЕРУ ДЛЯ ЗОШИТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМПОЗИЦІЙ ВОЛОКНИСТИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
 
Досліджено різні композиції волокнистих напівфабрикатів для виготовлення паперу для зошитів з необхідним комплексом властивостей і визначено оптимальну кількість сульфатної целюлози із хвойних і листяних порід деревини. Проведено порівняння якості розроблених зразків і обрано найкращу композицію напівфабрикатів для виготовлення паперу для шкільних зошитів.

 ПОЛІПШЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАПЕРУ ДЛЯ ЗОШИТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМПОЗИЦІЙ ВОЛОКНИСТИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТКАНИН

Автор: sveta on . Posted in 2008-2

УДК 677.03:005
 
ЯЦЕНКО Юлія,
асистент Київського національного торговельно-економічного університету
 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТКАНИН
 
Проаналізовано класифікаційні ознаки тканин у діючих класифікаторах і класифікаціях текстильних тканин. Проведено аналіз класифікаційних ознак текстильних полотен та їхніх значень. Надано пропозиції щодо однозначного трактування термінів класифікаційних ознак та їхніх значень для побудови ПКТ.

 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТКАНИН