Приймаються статті для публікації в № 3 (35)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ ТОМАТНИХ ОВОЧІВ

Автор: sveta on . Posted in 2009-2

УДК 641.8:641.528
 
ОРЛОВА Н.,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
КАМЄНЄВА Н.,
аспірант Київського національноготорговельно-економічного університету
 
БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ ТОМАТНИХ ОВОЧІВ
 
Досліджено безпечність нових заморожених овочевих напівфабрикатів із томатних овочів: томати, заморожені в протертій томатній масі; лечо овочеве із солодким перцем; лечо овочеве із солодким перцем і баклажанами. Встановлено, що за мікробіологічною забрудненістю, вмістом токсичних елементів і нітратів вони є цілком безпечними та придатними для споживання широкими верствами населення.

 БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ ТОМАТНИХ ОВОЧІВ

УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕЧНІСТЮ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор: sveta on . Posted in 2009-2

УДК 658.562:(641.528.6:634/.635)
 
БЕЛІНСЬКА С.,
к. т. н., доцент Київського національноготорговельно-економічного університету
 
УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕЧНІСТЮ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
Представлено результати досліджень безпечності швидкозамороженої плодоовочевої продукції. На основі аналізу технології, етапів життєвого циклу, ідентифікації факторів ризику, результатів дослідження мікробіологічних показників швидкозамароженої плодоовочевої продукції визначено критичні точки контролю і розроблено процедури їхнього моніторингу. 

 УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕЧНІСТЮ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ЛИТТЯ

Автор: sveta on . Posted in 2009-2

УДК 671.12:614.8.86
 
ГРИГОРЕНКО І.,
здобувач Київського національноготорговельно-економічного університету
 
АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ЛИТТЯ
 
Наведено результати досліджень дефектів ювелірних виробів, які виникають під час лиття. Доведено, що порушення технологічних режимів лиття у виплавлюванні моделей викликає незворотні процеси та появу дефектів, які призводять до руйнації ювелірного виробу в цілому або появи таких прихованих вад, які згодом повністю унеможливлюють його експлуатацію. 

 АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ЛИТТЯ

ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИБІР НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ – ОСНОВА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХУТРЯНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

Автор: sveta on . Posted in 2009-2

УДК.675.6
 
КАЛАШНИК О.,
асистент Полтавського університету споживчоїкооперації України
 
ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИБІР НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ – ОСНОВА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХУТРЯНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
 
Установлено, що під час визначення конкурентоспроможності хутряних напівфабрикатів використовується лише частина показників, які містяться в нормативних документах. При цьому результативність оцінювання значно залежить від обґрунтованого вибору номенклатури показників споживчих властивостей.

 ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИБІР НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ – ОСНОВА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХУТРЯНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

ПРОБЛЕМИ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ В НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ ХУТРЯНОЇ ГАЛУЗІ

Автор: sveta on . Posted in 2009-2

УДК.675.6:006.1
 
ХЛЄБНІКОВА Н.,
здобувач Полтавського університету споживчої кооперації України
 
ОМЕЛЬЧЕНКО Н.,
к. т. н., професор Полтавського університету споживчої кооперації України
 
ПРОБЛЕМИ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ В НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ ХУТРЯНОЇ ГАЛУЗІ
 
Визначено, що одночасне використання національних та міждержавних стандартів ускладнюється неузгодженістю понятійно-термінологічного апарату в сфері виробництва хутра. У результаті їх аналізу виявлено розбіжності у трактуванні термінів, які доцільно враховувати при розробці нових стандартів.

 ПРОБЛЕМИ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ В НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ ХУТРЯНОЇ ГАЛУЗІ