УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

КОНТРОЛЬ ЗАЛИШКОВИХ ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

Автор: Редактор on . Posted in 2011-1

УДК 351.773
 
ЛИХОЛАТ О.,
д. б. н., професор Академії митної служби України
 
ВИШНІКІНА О.,
к. х. н., доцент Академії митної служби України
 
КОНТРОЛЬ ЗАЛИШКОВИХ ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
 
Розглянуто поблеми можливого забруднення продукції тваринного походження, зокрема м'яса, гормональними препаратами. Проаналізовано сучасні методи, що пропонуються для детермінації їх залишкових кількостей, зокрема метод імуноферментованого аналізу.
 
 КОНТРОЛЬ ЗАЛИШКОВИХ ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Автор: Редактор on . Posted in 2011-1

УДК 613.2
 
БЕЛІНСЬКА С.,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОРЛОВА Н.,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
МОТУЗКА Ю.,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 
Проаналізовано вітчизняний та підхід інших країн щодо гарантування безпечності харчових продуктів. Розглянуто найпоширеніші у світовій практиці міжнародні добровільні стандарти BRC, IFS, GlobalGap, їх структуру, особливості, досвід і перспективи впровадження з позиції гарантування безпечності харчових продуктів.
 
 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОРСЕТНИХ ВИРОБІВ

Автор: Редактор on . Posted in 2011-1

УДК 687.256:006.83
 
ЩЕРБІНІНА І.,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОРСЕТНИХ ВИРОБІВ
 
Розглянуто питання формування номенклатури показників якості корсетних виробів експертним методом. Проведено детальний аналіз показників, визначено їх оптимальну номенклатуру та наведено розрахунок коефіцієнта узгодженості думок експертів. Розраховано коефіцієнти вагомості кожного показника для подальшого проведення моніторингу якості корсетних виробів.
 
 НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОРСЕТНИХ ВИРОБІВ

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСАДОК НА БАЗІ ІОНІЗОВАНИХ РОСЛИННИХ ОЛІЙ В МАСТИЛАХ І ПАЛИВІ

Автор: Редактор on . Posted in 2011-1

УДК 621.89.099
 
ПАСАЛЬСЬКИЙ Б.,
к. х. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
РОДЖ’ЄРС М.,
генеральний директор E-IONs.a. (Бельгія)
 
ЖМУДЬ Б.,
к. х. н., доцент Лундського університету (Швеція)
 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИСАДОК НА БАЗІ ІОНІЗОВАНИХ РОСЛИННИХ ОЛІЙ В МАСТИЛАХ І ПАЛИВІ
 
Розглянуто фізико-хімічний механізм дії присадок, вироблених із використанням технології електроіонізаційної полімеризації рослинних олій, відомої як "Електріон-процес". Наведено експериментальні дані, які підтверджують унікальні трибологічні властивості цього класу присадок у деяких практичних ситуаціях.
 
 ВИКОРИСТАННЯ ПРИСАДОК НА БАЗІ ІОНІЗОВАНИХ РОСЛИННИХ ОЛІЙ В МАСТИЛАХ І ПАЛИВІ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПАПЕРОВИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Автор: Редактор on . Posted in 2011-1

УДК 338.439.54:621.798
 
ОСИКА В.,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
МОСТИКА К.,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПАПЕРОВИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 
Проаналізовано напрями, за якими в Україні здійснюється удосконалення паперових пакувальних матеріалів. Обґрунтовано доцільність розроблення вологоміцних паперових пакувальних матеріалів для харчових продуктів, а також представлено характеристику основних компонентів, які можуть для цього використовуватися.
 
 УДОСКОНАЛЕННЯ ПАПЕРОВИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ