Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ОХОЛОДЖЕНОГО М’ЯСА БРОЙЛЕРІВ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ХАССП

Автор: sveta on . Posted in 2012-1

УДК 637.54:006.015.5
 
МАЛИГІНА Валентина,
к. е. н., професор Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
 
СУССЬКА Марія,
аспірант Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
 
УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ОХОЛОДЖЕНОГО М’ЯСА БРОЙЛЕРІВ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ХАССП
 
Запропоновано рекомендації щодо впровадження модельної системи управління безпечністю за принципами ХАССП для підприємств, які спеціалізуються на виробництві охолодженого м’яса птиці. З урахуванням досвіду ЗАТ "Миронівська птахофабрика" на прикладі умовного підприємства з виготовлення охолодженого м’яса бройлерів виключно з ілюстративною метою запропоновано можливий алгоритм визначення критичних точок контролю на етапі охолодження.
 
Ключові слова: м’ясо бройлерів, ХАССП, якість, безпечність, аналіз, ризик, чинники, критичні контрольні точки.
 
   УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ОХОЛОДЖЕНОГО М’ЯСА БРОЙЛЕРІВ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ХАССП 

ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБЛЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Автор: sveta on . Posted in 2012-1

УДК 677.027
 
СЕМАК Богдан,
к. т. н. доцент Львівської комерційної академії
 
ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБЛЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
 
Досліджено вплив способів оброблення екологічно безпечних текстильних матеріалів на тривалість їх життєвого циклу. Основну увагу приділено впливу фарбування синтетичними й рослинними барвниками та обробленню безформальдегідними препаратами.
 
Ключові слова: текстильні матеріали, життєвий цикл, барвники, оброблення.

   ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБЛЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор: sveta on . Posted in 2012-1

УДК 676.252.006.015.5
 
АНДРІЄВСЬКА Людмила,
асистент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГЛУШКОВА Тетяна,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПИЛИПЕНКО Сергій,
начальник відділу контролю якості продукції Київського картонно-паперового комбінату
 
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
Розглянуто властивості паперу для виробів санітарно-гігієнічного призначення та проведено порівняльну оцінку якості продукції з нього вітчизняних виробників. Встановлено невідповідність значень деяких показників дослідних зразків паперу частки виробників стандартним нормам.
 
Ключові слова: папір, продукція санітарно-гігієнічного призначення, якість, властивості.

   ОЦІНКА ЯКОСТІ ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПАПЕРОВИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор: sveta on . Posted in 2012-1

УДК 658.821:621.798
 
ОСИКА Віктор,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
МОСТИКА Костянтин,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПАПЕРОВИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 
Наведено результати комплексної оцінки якості паперових пакувальних матеріалів, розрахунку витрат на їх виробництво та визначення вартості. На основі проведених розрахунків визначено економічну ефективність виробництва паперових пакувальних матеріалів і їх конкурентоспроможність.
 
Ключові слова: паперові пакувальні матеріали, кондитерські вироби, комплексний показник якості, конкурентоспроможність.

  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПАПЕРОВИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

ВЛАСТИВОСТІ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН

Автор: sveta on . Posted in 2012-1

УДК 677.014
 
ПУГАЧЕВСЬКИЙ Григорій,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ШВЕЦЬ Олександра,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
ВЛАСТИВОСТІ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН
 
Проаналізовано запаси базальту в Україні та розвиток технології виробництва базальтових волокон. На основі аналізу літературних джерел щодо наукових досліджень властивостей базальтових волокон та їхнього хімічного складу визначено можливі галузі їх застосування.
 
Ключові слова: базальтове волокно, хімічна стійкість, властивості базальтових волокн.

  ВЛАСТИВОСТІ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН