УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

БЕЗПЕЧНІСТЬ ВЗУТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

Автор: sveta on . Posted in 2012-2

УДК 006.83:685.341.85
 
КАТРИЧ Валентина,
к. т. н., доцент Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
 
БЕЗПЕЧНІСТЬ ВЗУТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ
 
Розглянуто поняття безпеки товарів. Визначено місце безпеки взуття для дітей у системі технічного регулювання. Сформульовано перелік видів безпеки взуття, на основі яких мають визначатися відповідні вимоги.
 
Ключові слова: взуття для дітей, обов’язкові вимоги, технічне регулювання, види безпеки, нормативний документ, шкідливі матеріали.

 БЕЗПЕЧНІСТЬ ВЗУТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНО-АКРИЛОВИХ ПОКРИТТІВ

Автор: sveta on . Posted in 2012-2

УДК 678.01:678.686
 
ДОМНІЧЕНКО Раїса,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНО-АКРИЛОВИХ ПОКРИТТІВ
 
Проаналізовано основні типи плівкоутворювачів на водній основі. Запропоновано використання змішаних систем плівкоутворювачів на основі епоксидно-акрилових дисперсій. Доведено підвищення експлуатаційних властивостей цих матеріалів порівняно з акрилатними системами.
 
Ключові слова: епоксидні покриття, акрилатні покриття, плівкоутворювач, воднодисперсійні матеріали, стабільність дисперсних систем.

 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНО-АКРИЛОВИХ ПОКРИТТІВ

СКЛАД СПЛАВІВ КОШТОВНОСТЕЙ СКІФСЬКОГО ТА САРМАТСЬКОГО ПЕРІОДІВ

Автор: sveta on . Posted in 2012-2

УДК 739.8
 
БУЛАХ Юрій,
асистент Київського національного торговельно-економічного університету
 
СКЛАД СПЛАВІВ КОШТОВНОСТЕЙ СКІФСЬКОГО ТА САРМАТСЬКОГО ПЕРІОДІВ
 
Проаналізовано особливості складу сплавів золота в ювелірних виробах скіфського та сарматського періодів. Проведено порівняльний аналіз хімічного складу сплавів із метою визначення спільних і відмінних матеріалознавчих ознак виробів як критеріїв справжності.
 
Ключові слова: коштовності, хімічний склад, неоднорідність, критерій автентичності, мідно-срібно-золота вісь.

 СКЛАД СПЛАВІВ КОШТОВНОСТЕЙ СКІФСЬКОГО ТА САРМАТСЬКОГО ПЕРІОДІВ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ПАПЕРУ ПРИ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ

Автор: sveta on . Posted in 2012-2

УДК 676.2.001.3:339.543
 
ГЛУШКОВА Тетяна,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
БАРАБАШ Світлана,
асистент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ПАПЕРУ ПРИ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ
 
Розкрито значення ідентифікації паперу під час митного оформлення. Наведено характеристику засобів і критерії ідентифікації на прикладі паперу для письма та друку. Представлено розроблену методику ідентифікаційної експертизи цього товару при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, розкрито її значення для митного оформлення імпортних паперових виробів.
 
Ключові слова: папір, целюлоза, ідентифікаційна експертиза, критерії ідентифікації, митне оформлення.

 ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ПАПЕРУ ПРИ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ 

ЕСТЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ З ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИХ ФАРБ

Автор: sveta on . Posted in 2012-2

УДК 7.05:667.621.2
 
КАРАВАЄВ Тарас,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
СВІДЕРСЬКИЙ Валентин,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕСТЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ З ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИХ ФАРБ
 
Наведено результати дослідження білизни та жовтизни як найважливіших показників естетичних властивостей лакофарбових покриттів. Доведено, що найбільш дієвим способом підвищення естетичних властивостей покриттів є введення до складу фарб пігментного діоксиду титану. Застосування наповнювачів із високою білизною в складі розроблених водно-дисперсійних фарб незначно підвищують естетичні властивості.
 
Ключові слова: водно-дисперсійні фарби, покриття, естетичні властивості, білизна, жовтизна.

 ЕСТЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ З ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИХ ФАРБ