УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ТЕХНОЛОГІЯ ГОРІХОВИХ СОУСІВ ЗІ ЗБАЛАНСОВАНИМ ЖИРНОКИСЛОТНИМ СКЛАДОМ

Автор: Редактор on . Posted in 2014-1

УДК [641.887-021.4:634.51]:577.115.3
 
ТЕЛЕЖЕНКО Любов,
д. т. н., професор Одеської національної академії харчових технологій
 
КАШКАНО Мар’яна,
асистент Одеської національної академії харчових технологій
 
ТЕХНОЛОГІЯ ГОРІХОВИХ СОУСІВ ЗІ ЗБАЛАНСОВАНИМ ЖИРНОКИСЛОТНИМ СКЛАДОМ
 
Обґрунтовано вибір сировини та розроблено рецептуру горіхового соусу "Корисний баланс" зі збалансованим складом поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) на основі принципів лінійного програмування. За результатами досліджень основних реологічних і фізико-хімічних показників якості рекомендовано технологію соусу. Проаналізовано жирнокислотний склад соусу та встановлено, що при споживанні рекомендованої порції продукту потреба в омега-6 і омега-3 ПНЖК задовольняється на 55 %.
 
Ключові слова: горіховий соус, проектування рецептур, жирнокислотний склад, поліненачичені жирні кислоти, текстурні характеристики, в’язкість.
 
 ТЕХНОЛОГІЯ ГОРІХОВИХ СОУСІВ ЗІ ЗБАЛАНСОВАНИМ ЖИРНОКИСЛОТНИМ СКЛАДОМ 

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ СОУСІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ

Автор: Редактор on . Posted in 2014-1

УДК 641.887:641.1
 
АНТОНЕНКО Артем,
к. т. н., ст. викладач Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ СОУСІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
 
Розглянуто особливості використання дієтичних добавок та розроблено технології соусів з використанням полідекстрози, гуміарабіка, добавки білково-жирової (ДБЖ) із сої. Досліджено хімічний склад та наведено результати порівняльного оцінювання якості та безпечності нових і традиційних соусів.
 
Ключові слова: соуси, емульсії, гуміарабік, полідекстроза, добавка білково-жирова, харчові волокна, комплексний показник якості, харчова цінність, якість.
 
 ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ СОУСІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ

ФОСФОРОВМІСНІ ВУГЛЕЦЕВІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ

Автор: Редактор on . Posted in 2014-1

УДК 544.723.21:628.1
 
ПУЗІЙ Олександр,
д. х. н., зав. відділом Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України
 
ПАСАЛЬСЬКИЙ Богдан,
к. х. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЧИКУН Надія,
ст. викладач Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОСФОРОВМІСНІ ВУГЛЕЦЕВІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ
 
Розроблені фосфоровмісні сорбенти з відходів сільськогосподарської продукції (качанів кукурудзи та фруктових кісточок) є селективними та достатньо ефективними при адсорбції йонів важких металів із водних розчинів. Висока хімічна стійкість і велика адсорбційна ємність фосфоровмісного вугілля зумовлює його перспективність для очистки води від йонів важких металів і підготовки питної води, а також у вирішенні проблеми утилізації відходів сільського господарства.
Ключові слова: сорбція, модифікування вугілля, фосфоровмісні вуглецеві сорбенти, очистка води, фосфорилювання, побічні продукти переробки сільськогосподарської продукції, солі важких металів.
 
 ФОСФОРОВМІСНІ ВУГЛЕЦЕВІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ

АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ ЗЕЛЕНІ ПЕТРУШКИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ

Автор: Редактор on . Posted in 2014-1

УДК 631.563:635.14
 
ПРІСС Олеся,
к. с.-г. н., доцент Таврійського державного агротехнологічного університету
 
КУЛИК Аліна,
аспірант Таврійського державного агротехнологічного університету
 
АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ ЗЕЛЕНІ ПЕТРУШКИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
 
Доведено, що використання аграрного гідрогелю та антиоксидантів сприяє подовженню тривалості зберігання зелені петрушки на 40–55 діб, підвищує вихід товарної продукції на 26 % та максимально зберігає її біологічну цінність. Дослідженнями встановлено, що на перших етапах зберігання провідна роль у захисті зелені петрушки від стресу належить супероксиддисмутазі й каталазі, у подальшому – пероксидазі. Запропонований спосіб доповнює антирадикальне коло антиоксидантного захисту зелені петрушки та регулює нормальний метаболізм речовин при зберіганні.
 
Ключові слова: зберігання, зелень петрушки, гідрогель, супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза, малоновий діальдегід, антиоксиданти.

 АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ ЗЕЛЕНІ ПЕТРУШКИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ 

МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПАПЕРУ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор: Редактор on . Posted in 2014-1

УДК 006.015.5:676.252
 
АНДРІЄВСЬКА Людмила,
асистент Київського національного торговельно-економічного університету
 
МОКРОУСОВА Олена,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
КАСЬЯН Едуард,
д. т. н., професор Київського національного університету технологій та дизайну
 
МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПАПЕРУ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
Проаналізовано розроблені математичні моделі залежності показників властивостей паперу санітарно-гігієнічного призначення (СГП) від технологічних параметрів процесу його виготовлення. Оптимізовані параметри процесу виготовлення дають можливість отримати папір СГП привабливого зовнішнього вигляду, високої міцності та з достатніми функціональними властивостями.
Ключові слова: папір санітарно-гігієнічного призначення, споживчі властивості, флотація, математичне моделювання.
 
 МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПАПЕРУ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ